Pardus Server 19.5 update işleminde hata

Merhaba,

Pardus Server 19.5 kurulu sanal sunucuda root olarak giriş yaptıktan sonra apt update veya apt-get update komutlarını uyguladığımda aşağıdaki şekilde güncelleme sorunu ile karşılaşıyorum.

root@pardus:~# apt update
Hata:  1 http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak yenikusak InRelease
  'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
Hata:  2 http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak guvenlik InRelease
  'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor... Bitti
Tüm paketler güncel.
W: http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak/dists/yenikusak/InRelease alınamadı 'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
W: http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak/dists/guvenlik/InRelease alınamadı 'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
W: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
root@pardus:~# apt-get update
Hata:  1 http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak yenikusak InRelease
  'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
Hata:  2 http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak guvenlik InRelease
  'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
Paket listeleri okunuyor... Bitti
W: http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak/dists/yenikusak/InRelease alınamadı 'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
W: http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak/dists/guvenlik/InRelease alınamadı 'depo.pardus.org.tr' çözümlenirken geçici bir sorunla karşılaşıldı
W: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
root@pardus:~#

ve bu da sources.list içeriği:

### Official Pardus Package Repositories ###

deb http://depo.pardus.org.tr/pardus ondokuz main contrib non-free
#deb-src http://depo.pardus.org.tr/pardus ondokuz main contrib non-free

deb http://depo.pardus.org.tr/guvenlik ondokuz main contrib non-free
#deb-src http://depo.pardus.org.tr/guvenlik ondokuz main contrib non-free

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.

Bu hususta önerileriniz nedir?

1 Beğeni

Geçersiz olan http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak yenikusak InRelease ve http://depo.pardus.org.tr/pardus-yenikusak/dists/guvenlik/InRelease satırları başka bir dosyadan getiriliyor olabilir.

/etc/apt/sources.list.d/ klasörünüzün içeriği nedir?

1 Beğeni

Açıkçası konunun onaylanması ve cevaplanmasını bekleyemedim. Bu sebeple Pardus Server 19.5 işletim sistemini tekrar temiz bir kurulumla gerçekleştirdim ancak yine aynı hata söz konusu.

Resim olarak ekledim.


1 Beğeni
ls /etc/apt/sources.list.d/

komutunun çıktısı nedir?

Temiz bir kurulum ekran görüntülerini paylaştım bu sebeple boş gelecektir. Yine de paylaşmış olayım.

1 Beğeni

depo.pardus.org.tr olan depo adreslerini 19.depo.pardus.org.tr olarak değiştirmeyi deneyin.

1 Beğeni

İlk sorun olarak gördüğüm depo.pardus.org.tr adresinin çözülmediği. Yani “ping depo.pardus.org.tr” komutunu çağırsanız ip adresi dönmeyecektir. /etc/resolv.conf dosyanızın içerisine bakın. Orada yazan DNS sunucusuna erişemiyor olabilirsiniz. Bunun da bir çok nedeni olabilir. Firewall olabilir, cloud ortamındaki ağ yapılandırmasındaki eksiklikler olabilir. Bu adrese çıktıktan sonra depoya erişebileceksiniz.

2 Beğeni

Sorunu;

/etc/resolv.conf

dosyasını nano metin düzenleyici ile açarak içerisine,

nameserver 8.8.8.8

satırını ekleyerek çözümledik.

Ayrıca;

echo "deb http://cdn.debian.net/debian buster main non-free contrib" > /etc/apt/sources.list.d/debian.list ; apt update
echo "deb-src http://cdn.debian.net/debian buster main non-free contrib" > /etc/apt/sources.list.d/debian.list ; apt update
echo "deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free" > /etc/apt/sources.list.d/debian.list ; apt update

komutlarını uygulayarak debian depolarını da ekledik.

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.