Peki ya bu GIMP Nedir? Ne işe Yarar? (Arşiv)

GIMP Nedir?

GIMP bir başka deyişle GNU Image Manipulation Program, gelişmiş bir resim oluşturma ve fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Gimp, özgür bir yazılım olup ücretsizdir. Adobe Photoshop’a alternatif bir program olmakla beraber başta GNU/Linux olmak üzere MS Windows, MAC OS X gibi işletim sistemlerinde de çalışabilir. Eğer Adobe Photoshop’un ingilizce menüsünden bir şey anlamıyorum diyorsanız bu yazılımı Türkçe menü desteği ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Eğer daha önce bir resim işleme programı kullandıysanız gimp ile uyum sağlamanız çok kolay olacaktır. Gimp’i özel kılan şey her açık kaynak yazılımda olduğu gibi ihtiyacınız olan eklentileri edinip hayalinizdeki resim işleme programına sahip olabilirsiniz. Gimp’in çok yüksek çözünürlükleri destekleyen ve hareketli görüntülere efekt uygulaması yapan CinePaint adlı bir türevi de bulunmaktadır.
Linux dünyasının iki önemli grafiksel arayüz geliştirme kütüphanelerinden biri olan GTK+, ilk olarak Gimp’in geliştirilmesi için yazılmıştır. Neredeyse piyasada bulunan grafik işleme ile ilgili bütün dosya biçimlerine hakimdir.

www.gimp.org linkinden gerekli bilgiler alınabilir.

1 Beğeni

Gimp’in güncel sürümü depoda olmadığından “gimp-2.9.2.tar.bz2” son sürümünü indirdim.Kurmak için uğraştım ama başaramadım. Yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
root@canatan:/home/canatan/Downloads/GIMP# ./configure (./configure kodu yazdım)
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for a thread-safe mkdir -p… /bin/mkdir -p
checking for gawk… gawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking whether make supports nested variables… yes
checking whether make supports nested variables… (cached) yes
checking for gcc… gcc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking whether gcc understands -c and -o together… yes
checking for style of include used by make… GNU
checking dependency style of gcc… gcc3
checking for g++… g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking dependency style of g++… gcc3
checking build system type… x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type… x86_64-pc-linux-gnu
checking how to print strings… printf
checking for a sed that does not truncate output… /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e… /bin/grep
checking for egrep… /bin/grep -E
checking for fgrep… /bin/grep -F
checking for ld used by gcc… /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld… yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)… /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface… BSD nm
checking whether ln -s works… yes
checking the maximum length of command line arguments… 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs… yes
checking whether the shell understands “+=”… yes
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format… func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format… func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files… -r
checking for objdump… objdump
checking how to recognize dependent libraries… pass_all
checking for dlltool… no
checking how to associate runtime and link libraries… printf %s\n
checking for ar… ar
checking for archiver @FILE support… @
checking for strip… strip
checking for ranlib… ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object… ok
checking for sysroot… no
checking for mt… mt
checking if mt is a manifest tool… no
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking for dlfcn.h… yes
checking for objdir… .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions… no
checking for gcc option to produce PIC… -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works… yes
checking if gcc static flag -static works… yes
checking if gcc supports -c -o file.o… yes
checking if gcc supports -c -o file.o… (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking whether -lc should be explicitly linked in… no
checking dynamic linker characteristics… GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs… immediate
checking whether stripping libraries is possible… yes
checking if libtool supports shared libraries… yes
checking whether to build shared libraries… yes
checking whether to build static libraries… no
checking how to run the C++ preprocessor… g++ -E
checking for ld used by g++… /usr/bin/ld -m elf_x86_64
checking if the linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld… yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking for g++ option to produce PIC… -fPIC -DPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works… yes
checking if g++ static flag -static works… yes
checking if g++ supports -c -o file.o… yes
checking if g++ supports -c -o file.o… (cached) yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries… yes
checking dynamic linker characteristics… (cached) GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs… immediate
checking dependency style of gcc… gcc3
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles… yes
checking for pkg-config… /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.16… yes
checking for target architecture… x86_64-pc-linux-gnu
checking for some Win32 platform… no
checking for native Win32… no
checking whether make sets $(MAKE)… (cached) yes
checking whether ln -s works… yes
checking for special C compiler options needed for large files… no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files… no
checking whether to turn on debugging… no
checking whether to turn on profiling… no
checking whether gcc understands -Wdeclaration-after-statement… yes
checking whether gcc understands -Wmissing-prototypes… yes
checking whether gcc understands -Werror=missing-prototypes… yes
checking whether gcc understands -Wstrict-prototypes… no
checking whether gcc understands -Wmissing-declarations… yes
checking whether gcc understands -Winit-self… yes
checking whether gcc understands -Wpointer-arith… yes
checking whether gcc understands -Wold-style-definition… no
checking whether gcc understands -Wmissing-format-attribute… yes
checking whether gcc understands -Wformat-security… yes
checking whether gcc understands -Wlogical-op… yes
checking whether gcc understands -Wtype-limits… yes
checking whether gcc understands -fno-common… yes
checking whether gcc understands -fdiagnostics-show-option… yes
checking whether gcc understands -Wreturn-type… yes
checking whether gcc understands --omg-optimized… no
checking whether gcc understands --disable-instructions… no
checking for ANSI C header files… (cached) yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible… yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included… yes
checking execinfo.h usability… yes
checking execinfo.h presence… yes
checking for execinfo.h… yes
checking sys/param.h usability… yes
checking sys/param.h presence… yes
checking for sys/param.h… yes
checking sys/time.h usability… yes
checking sys/time.h presence… yes
checking for sys/time.h… yes
checking sys/times.h usability… yes
checking sys/times.h presence… yes
checking for sys/times.h… yes
checking for sys/wait.h… (cached) yes
checking for unistd.h… (cached) yes
checking for backtrace… yes
checking for pid_t… yes
checking for vprintf… yes
checking for _doprnt… no
checking for size_t… yes
checking for working alloca.h… yes
checking for alloca… yes
checking for fsync… yes
checking for difftime… yes
checking for mmap… yes
checking whether binary relocation support should be enabled… no
checking for _NL_MEASUREMENT_MEASUREMENT… yes
checking whether NLS is requested… yes
checking for intltool >= 0.40.1… 0.50.2 found
checking for intltool-update… /usr/bin/intltool-update
checking for intltool-merge… /usr/bin/intltool-merge
checking for intltool-extract… /usr/bin/intltool-extract
checking for xgettext… /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge… /usr/bin/msgmerge
checking for msgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt… /usr/bin/msgfmt
checking for perl… /usr/bin/perl
checking for perl >= 5.8.1… 5.20.2
checking for XML::Parser… ok
checking locale.h usability… yes
checking locale.h presence… yes
checking for locale.h… yes
checking for LC_MESSAGES… yes
checking libintl.h usability… yes
checking libintl.h presence… yes
checking for libintl.h… yes
checking for ngettext in libc… yes
checking for dgettext in libc… yes
checking for bind_textdomain_codeset… yes
checking for msgfmt… (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for dcgettext… yes
checking if msgfmt accepts -c… yes
checking for gmsgfmt… (cached) /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext… (cached) /usr/bin/xgettext
checking for recommended xgettext version (>= 0.19)… yes
checking for iso-codes… yes
checking for BABL… no
configure: error: Package requirements (babl >= 0.1.14) were not met:

No package ‘babl’ found

Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.

Alternatively, you may set the environment variables BABL_CFLAGS
and BABL_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
root@canatan:/home/canatan/Downloads/GIMP# make (burada da make kodu yazdım ve hata aldım)
make: *** Hedefler belirtilmediğinden make dosyası yok. Durdu.

Sorun – Hata oluşmuş

babl paketi bulunamadı’ Hatası vermiş zaten:

Neden hata verdi?

  1. Linux düyasında programların adı paket (package) olarak geçer.

  2. Bir paket, bir yada bir çok başka paket’e, onların yazılımlarını kullandığı için, bağımlı olabilir.

  3. Eğer, yazılımlarını kullandığı paketler yüklü değil ise, paket yüklenemez yada derlenemez.

    NOT: Paketleri kaynaklarından derlemek için paketlerin bir farklı versiyonu gerekmekte (genelde paket ismine -dev ekli olanlar).

Çözüm – Eksik paketleri Paket Yöneticisi ile yükle:

Eksik paket’leri “Paket yöneticisi” normal yüklemelerde kendiliğinden yükler. Eğer, paketi kaynağından derlemek istiyorsanız, Paket yöneticisi’ne “dev” paket-bağımlılıklarını yüklemesini söylemelisiniz:

  sudo apt-get build-deps gimp

Yukarıdaki komut gimp paketini kaynağından kurmak için gerekli tüm bağımlılıkları yükler.

Bol şans

1 Beğeni