Pulseaudio ses yok

Her açılışta sesi sürekli pulseaudio ses denetiminden elle kapatıp açmak zorunda kalıyorum.

Pulseaudio burada anlatıldığı gibi yeniden yükledim.
Ses sürgüsünü ileri geri oynatınca ses geliyor.
Oynatmayınca ses şiddeti yuksek olsa bile ses gelmiyor.

$ pactl list sources
Kaynak #0
	Durum: IDLE
	Ad: alsa_output.pci-0000_0a_00.4.analog-stereo.monitor
	Açıklama: Monitor of Starship/Matisse HD Audio Controller Analog Stereo
	Sürücü: module-alsa-card.c
	Örnekleme Tanımı: s16le 2ch 44100Hz
	Kanal Adresleme: front-left,front-right
	Modül Sahibi: 7
	Sessiz: hayır
	Ses: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
	        denge 0,00
	Temel Ses: 65536 / 100% / 0,00 dB
	Alıcı İzleme: alsa_output.pci-0000_0a_00.4.analog-stereo
	Gecikme: 0 usec, yapılandırılmış 1999818 usec
	Bayraklar: DECIBEL_VOLUME LATENCY 
	Özellikler:
		device.description = "Monitor of Starship/Matisse HD Audio Controller Analog Stereo"
		device.class = "monitor"
		alsa.card = "1"
		alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
		alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc400000 irq 93"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:0a:00.4"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:0a:00.4/sound/card1"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "1022"
		device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
		device.product.id = "1487"
		device.product.name = "Starship/Matisse HD Audio Controller"
		device.string = "1"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	Biçimler:
		pcm

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.