Python ile Geçici Dosyaları ve Çöp Dosyalarını Temizleme Aracı Yapımı

Merhaba, Python ile Geçici Dosyaları ve Çöp Dosyalarını Temizleme Aracı Yapacağız.
Debian (veya Debian tabanlı dağıtımlar) için geçici dosyaları ve çöp dosyalarını temizlemek için aşağıdaki Python scriptini kullanabilirsiniz:

iimport os
import shutil

def clean_temp_files():
  temp_folder = "/tmp"
  if os.path.exists(temp_folder):
    print(f"Geçici dosyalar temizleniyor: {temp_folder}")
    for root, _, files in os.walk(temp_folder):
      for file in files:
        file_path = os.path.join(root, file)
        try:
          os.remove(file_path)
        except Exception as e:
          print(f"Hata: {e}")

  trash_folder = os.path.expanduser("~/.local/share/Trash/files")
  if os.path.exists(trash_folder):
    print(f"Çöp dosyaları temizleniyor: {trash_folder}")
    try:
      shutil.rmtree(trash_folder)
    except Exception as e:
      print(f"Hata: {e}")

  print("Temizleme tamamlandı.")

clean_temp_files()

Bu Python script’i, geçici dosyaları ve çöp dosyalarını temizlemek için os ve shutil kütüphanelerini kullanır.

 • "/tmp" ile geçici dosyaların bulunduğu dizini belirtir.
 • os.path.exists() ile geçici dosya dizininin var olup olmadığını kontrol eder.
 • os.walk() ile geçici dosya dizini içindeki tüm alt dizinleri ve dosyaları dolaşır.
 • os.remove() ile her bir dosyayı siler.
 • os.path.expanduser("~/.local/share/Trash/files") ile çöp dosyalarının bulunduğu dizini belirtir.
 • shutil.rmtree() ile çöp dosya dizinini ve içeriğini tamamen siler.

Script’i çalıştırdığınızda, geçici dosyalar ve çöp dosyaları temizlenecektir. Her işlem tamamlandığında ilgili mesajlar ekrana basılacaktır.

Not: Script’i yönetici (root) olarak çalıştırmayı unutmayın, çünkü geçici dosyalara ve çöp dosyalarına erişim için gerekli izinlere sahip olmanız gerekebilir.
Ayrıca Qt Kullanılarak ve Kodlar Revize Edilerek Grafiksel Kullanıcı Arayüzü ile Entegre Edilerek Standart Bir Masaüstü Uygulaması Halinede Getirilebilir.

Saygılar…

1 Beğeni

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.