Python pip3 Hatası

pip3 install argcomplete komutu girince aşağıdaki hatayı alıyorum. Python kütüphanelerini kuramıyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
  python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
  install.
  
  If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
  create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
  Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
  sure you have python3-full installed.
  
  If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
  it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
  virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
  
  See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.

Merhaba

Sanal dizine geçtiniz mi ve Hangi uygulamayı kurmaya çalışıyorsunuz?

1 Beğeni

Anaconda’yı kullanıyor musun bilmiyorum. Dış kaynak tarafından yönetilen bir Python ortamı olduğunu söylüyor. Yükleme yapmak için pip3 komutu yerine sistem paket yükleme komutunu kullan diyor

sudo apt install python3-xyz

xyz yerine Python için kuracağın paket adını yazacaksın.

Anaconda kullanıyorsan grafik arayüzü üzerinde oluşturduğun ortamı seçip gerekli Python paketlerini tik atarak seçip yükleyebilirsin.

1 Beğeni

Pardus 23’te paketleri python3-paketadi şeklinde bulup apt ile indirebilirsiniz.

Eğer illa pip3 kullanmak istiyorsanız python3 -m venv kullanarak sanal bir python ortamı oluşturmalısınız hata mesajında dediği üzere.

Böylece pip ile kurduğunuz paketleri oraya indirip ve python’u da oradan çalıştırır.

2 Beğeni

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.