Python TypeError: get() missing 1 required positional argument: 'url'

Merhaba. Selenium ile benim yerime GitHub hesabıma girecek bir program yazmaya çalıştım.
https://paste.ubuntu.com/p/wPYkrpmSG2/
Fakat şöyle bir hata alıyorum:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/yapboz/Documents/python/deneme/github.py", line 25, in <module>
  github.signIn()
 File "/home/yapboz/Documents/python/deneme/github.py", line 17, in signIn
  self.browser.get("https://github.com/login")
TypeError: get() missing 1 required positional argument: 'url'
from selenium import webdriver

driver = webdriver.Firefox()
driver.get("https://www.google.com")

Bu şekilde deneyin.

Traceback (most recent call last):
 File "/home/yapboz/.local/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/common/service.py", line 72, in start
  self.process = subprocess.Popen(cmd, env=self.env,
 File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 854, in __init__
  self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
 File "/usr/lib/python3.8/subprocess.py", line 1702, in _execute_child
  raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'geckodriver'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/yapboz/Documents/python/deneme/github.py", line 24, in <module>
  github = Github(username, password)
 File "/home/yapboz/Documents/python/deneme/github.py", line 11, in __init__
  self.browser = webdriver.Firefox()
 File "/home/yapboz/.local/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/firefox/webdriver.py", line 164, in __init__
  self.service.start()
 File "/home/yapboz/.local/lib/python3.8/site-packages/selenium/webdriver/common/service.py", line 81, in start
  raise WebDriverException(
selenium.common.exceptions.WebDriverException: Message: 'geckodriver' executable needs to be in PATH.

Bu şekilde hata veriyor fakat anlamadığım kısım Windows 10’da denediğim zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyor olmam

“geckodriver” uygulama dosyası varsayılan uygulama PATH yollarında yok… Yolunu elle belirtmeniz gerek. Şöyle:

from selenium import webdriver

driver = webdriver.Firefox(executable_path='/yol/klasorler/geckodriver')
driver.get("https://www.google.com")

Hata mesajlarını takip ederek sorunları giderebilirsiniz. Bu dediklerim de zaten yazıyor aslında:

Message: 'geckodriver' executable needs to be in PATH.
Mesaj: 'geckodriver' uygulaması PATH yolunda olmalı.

PATH yolu bir uygulamayı çalıştırmak istediğinizde o dosyanın aranacağı dizinler listesidir.

PATH yolunu yazdırmak için:

echo $PATH
2 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.