Python3 için cx_Freeze kurulumu nasıl yapılır?

(Hayrettin) #1

Python3 için cx_Freeze kurulumu yapmak istiyorum ancak şöyle bir hata alıyorum.

Komut:
sudo pip3 install cx_Freeze

Oluşan Hata:
/usr/bin/ld: cannot find -lz
collect2: error: ld returned 1 exit status
error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1


Failed building wheel for cx-Freeze
Running setup.py clean for cx-Freeze
Failed to build cx-Freeze

0 Likes

(Cüneyt Ulusoy) #2

zlib1g-dev paketi yüklü değilse yükleyip tekrar dener misiniz?

sudo apt install zlib1g-dev
0 Likes

(Hayrettin) #3

zlib1g-dev paketi zaten yüklü uyarısı veriyor.

0 Likes

(system) kapatıldı #4

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.

0 Likes