QT ISO-8859-9 Türkçe Karakterler

QT’de Türkçe karakterleri kullanabilmek için main fonksiyonuna şu satırı ekledim.

QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("ISO-8859-9"));

Program bir dosyadan veriyi alıyor, diğer dosyadan aldığı veriyle aynı olup olmadığını kontrol ediyor.

 1. Bu haliyle eğer dosyalar “ISO-8859-9” olursa;
  Karşılaştırmada sadece “Ş” harfinde sıkıntı çıkıyor. Programın arayüzünde düzgün gözüküyor.
 2. Eğer dosyalar “UTF-8” olarak kodlanmışsa;
  Karşılaştırmada herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Fakat program arayüzünde düzgün gözükmüyor.
 3. Eğer yukarıda verdiğim satırda “ISO-8859-9” yerine “UTF-8” yazarsam ve dosyalar da “UTF-8” olursa;
  Karşılaştırmada bütün türkçe karakterlerde sıkıntı çıkıyor. Arayüz düzgün gözüküyor.
 4. Eğer programda “UTF-8” yazarsam, dosyalar da “ISO-8859-9” olursa;
  Karşılaştırmada bütün türkçe karakterlerde sıkıntı çıkıyor. Arayüz de düzgün gözükmüyor.

Ne yapacağımı şaşırdım. Bilgisi olan var mı acaba?

1 Beğeni