Rtl8192cu usb wifi adaptör bağlantı sorunu

rtl8192cu usb wifi adaptör şifre doğru olduğu halde bağlanmıyor.
Bağlantı simgesi dönüp duruyor.

lsmod

Özet

Module Size Used by
arc4 16384 2
rtl8192cu 81920 0
rtl_usb 24576 1 rtl8192cu
rtl8192c_common 61440 1 rtl8192cu
rtlwifi 98304 3 rtl8192c_common,rtl_usb,rtl8192cu
btusb 53248 0
nls_ascii 16384 1
nls_cp437 20480 1
vfat 20480 1
fat 86016 1 vfat
uvcvideo 118784 0
videobuf2_vmalloc 16384 1 uvcvideo
videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2 28672 1 uvcvideo
videobuf2_common 53248 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videodev 212992 3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
mac80211 835584 3 rtl_usb,rtl8192cu,rtlwifi
media 45056 2 videodev,uvcvideo
msr 16384 0
intel_rapl 24576 0
intel_soc_dts_thermal 16384 0
intel_soc_dts_iosf 16384 1 intel_soc_dts_thermal
intel_powerclamp 16384 0
snd_hda_codec_hdmi 57344 1
coretemp 16384 0
kvm 729088 0
irqbypass 16384 1 kvm
crct10dif_pclmul 16384 0
crc32_pclmul 16384 0
efi_pstore 16384 0
ghash_clmulni_intel 16384 0
hci_uart 139264 0
intel_cstate 16384 0
snd_hda_codec_realtek 122880 1
btqca 16384 1 hci_uart
joydev 24576 0
btrtl 16384 2 hci_uart,btusb
pcspkr 16384 0
snd_hda_codec_generic 86016 1 snd_hda_codec_realtek
btbcm 16384 2 hci_uart,btusb
serio_raw 16384 0
hp_wmi 16384 0
btintel 24576 2 hci_uart,btusb
wmi_bmof 16384 0
efivars 20480 1 efi_pstore
hid_sensor_incl_3d 16384 0
hid_sensor_gyro_3d 16384 0
bluetooth 647168 7 btrtl,btqca,btintel,hci_uart,btbcm,btusb
hid_sensor_rotation 16384 0
hid_sensor_magn_3d 16384 0
hid_sensor_accel_3d 16384 0
hid_multitouch 28672 0
hid_sensor_trigger 16384 10 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
hid_sensor_iio_common 16384 6 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
wl 6463488 0
industrialio_triggered_buffer 16384 5 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
kfifo_buf 16384 1 industrialio_triggered_buffer
industrialio 81920 8 industrialio_triggered_buffer,hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,kfifo_buf,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
snd_hda_intel 45056 4
snd_hda_codec 151552 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
rtsx_pci_ms 20480 0
snd_hda_core 94208 5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
iTCO_wdt 16384 0
cfg80211 774144 3 wl,rtlwifi,mac80211
snd_pcm 114688 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
memstick 16384 1 rtsx_pci_ms
iTCO_vendor_support 16384 1 iTCO_wdt
snd_timer 36864 1 snd_pcm
snd 94208 16 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm
soundcore 16384 1 snd
drbg 28672 1
ansi_cprng 16384 0
battery 20480 0
ac 16384 0
ecdh_generic 24576 1 bluetooth
dw_dmac 16384 0
intel_vbtn 16384 0
hp_wireless 16384 0
dw_dmac_core 28672 1 dw_dmac
sparse_keymap 16384 2 hp_wmi,intel_vbtn
rfkill 28672 5 hp_wmi,bluetooth,cfg80211
evdev 28672 22
pwm_lpss_platform 16384 0
pcc_cpufreq 16384 0
pwm_lpss 16384 1 pwm_lpss_platform
parport_pc 32768 0
ppdev 20480 0
lp 20480 0
parport 57344 3 parport_pc,lp,ppdev
efivarfs 16384 1
ip_tables 28672 0
x_tables 45056 1 ip_tables
autofs4 49152 2
ext4 737280 1
crc16 16384 2 bluetooth,ext4
mbcache 16384 1 ext4
jbd2 122880 1 ext4
crc32c_generic 16384 0
fscrypto 32768 1 ext4
ecb 16384 0
crypto_simd 16384 0
cryptd 28672 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
glue_helper 16384 0
aes_x86_64 20480 0
dm_mirror 28672 0
dm_region_hash 20480 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mod 155648 2 dm_log,dm_mirror
hid_logitech_hidpp 40960 0
hid_logitech_dj 24576 0
usbhid 57344 0
hid_sensor_custom 24576 0
hid_sensor_hub 20480 8 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_iio_common,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation,hid_sensor_custom
mmc_block 49152 4
hid_generic 16384 0
i915 1728512 8
rtsx_pci_sdmmc 28672 0
i2c_algo_bit 16384 1 i915
xhci_pci 16384 0
drm_kms_helper 208896 1 i915
xhci_hcd 266240 1 xhci_pci
crc32c_intel 24576 2
drm 495616 6 drm_kms_helper,i915
psmouse 172032 0
r8169 90112 0
realtek 20480 0
libphy 77824 3 r8169,realtek
usbcore 294912 7 xhci_hcd,usbhid,rtl_usb,rtl8192cu,uvcvideo,btusb,xhci_pci
lpc_ich 28672 0
i2c_i801 28672 0
rtsx_pci 73728 2 rtsx_pci_sdmmc,rtsx_pci_ms
fan 16384 0
usb_common 16384 1 usbcore
thermal 20480 0
wmi 28672 2 hp_wmi,wmi_bmof
video 45056 1 i915
i2c_hid 24576 0
hid 135168 8 i2c_hid,usbhid,hid_multitouch,hid_sensor_hub,hid_generic,hid_logitech_dj,hid_logitech_hidpp
sdhci_acpi 20480 0
sdhci 61440 1 sdhci_acpi
mmc_core 176128 4 rtsx_pci_sdmmc,sdhci,mmc_block,sdhci_acpi
button 16384 0
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0a5c:216c Broadcom Corp. BCM43142A0 Bluetooth Device
Bus 001 Device 006: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 004: ID 05c8:036e Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink) Webcam
Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 011: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: phy2: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
iwconfig
wlp3s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Power Management:off

Şu linkte nasıl kurulduğuna dair anlatım var

sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential dkms
[sudo] password for pardus:
Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
linux-headers-generic paketi mevcut değil, ancak başka paket içerisinden işaret edilmiş.
Bu durum bu paketin kayıp, eskidiği için bırakılmış, ya da başka bir
yazılım kaynağında bulunduğu anlamına gelebilir.

E: ‘linux-headers-generic’ paketi için kurulum adayı yok

git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git
bash: git: komut yok

linkte verilen komutlar çalışmıyor.

Sudo apt install git ve
sudo apt-get install -y build-essential linux-headers-$(uname -r) komutunu çalıştırın

Yüklü olan sürücüde silindi.
Pardusu yeniden yükledim.
Bilgisayar ilk açılışında bağlanmıyor.Wifi simgesi dönüp duruyor.

sudo systemctl restart network-manager

kodu işe yaramıyor.
Ağ yönetimini etkileştir kutucuğu ile kapatıp açınca çalışmaya başladı.
Her bilgisayar açılışında bu işlemi yapmak zorunda kalıyorum.

sudo update-initramfs -u komutunu verebilir misiniz acaba?

sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.