Samba Sunucusunu Linux’ta SMBv2 veya SMBv3 Protokolünü Kullanacak Şekilde Yapılandırma

Bu gönderi, Samba Sunucusunu Linux işletim sisteminde SMBv2 veya SMBv3 protokolünü kullanacak şekilde nasıl yapılandıracağınız konusunda size rehberlik edecektir . Bir Linux işletim sistemindeki Samba sunucunuzda SMBv1 protokolünü nasıl devre dışı bırakabilirsiniz. Linux Samba Sunucunuzda SMBv1 protokolünü devre dışı bırakabilirseniz.

Samba arka plan programı, SMB istemcilerine Active Directory hizmetleri ve dosya ve yazdırma hizmetleri sağlar. Bu arka plan programı için yapılandırma dosyası smb.conf içinde açıklanmıştır. Dosya Samba paketi için bir yapılandırma dosyasıdır. smb.conf, Samba programları için çalışma zamanı yapılandırma bilgilerini içerir. Dosya formatının tam açıklaması ve içinde tutulan olası parametreler burada referans amaçlıdır.
smb.conf

Samba Sunucusunda SMBv2/SMBv3 Kullanacak Şekilde Yapılandırın

Samba sunucunuzda SMBv2 veya SMBv3 protokolünü etkinleştirmek istiyorsanız, smaba sunucusunun yapılandırma dosyasını düzenlemeniz gerekir, /etc dizinde bulunur ve smb.conf olarak adlandırılır. Düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

Adım 1: Açık /etc/samba/smb.confolan yapılandırma dosyası vi veya nanometin editörü, türü:

$sudo nano /etc/samba/smb.conf

Adım 2: Dosyadaki [global]bölümü bulmanız smb.confve aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

min protocol = SMB2

Not: Yalnızca SMB2 protokolünü etkinleştirmek istiyorsanız, aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

protocol = SMB2

Yalnızca SMB3 protokolünü etkinleştirmek istiyorsanız ve aşağıdaki satırı eklemeniz gerekiyorsa:

protocol = SMB3

Ağ yazıcılarının çoğunun Samba2 destekliği düşünülürse aşağıdaki smb.conf dosyası bir çok sorunu ortadan kaldıracaktır.

[global]
workgroup =SAMBA
security = user
passdb backend = user

printing = cups
printcap name =cups
load printers = yes
cups options = raw
min protocol = SMB2
max protocol = SMB3

[homes]
comment = Home Directories
valid user = %S, %Dw%S
browseable = No
read only = No
inherit acls =Yes
[printers]
comment = All Printers
path= /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = root
create mask = 0664
directory mask = 0755

Adım 3: Dosyayı kaydedin ve kapatın. ve ardından aşağıdaki komutla Samba Hizmetini yeniden başlatmanız gerekir:

$ sudo service smbd restart

Kaynak: GNU/Linux Anadolu Panteri

3 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.