Scribus güncel versiyon

Scribus Pardus depolarda 1.4.6 sürümü var şu anda 1.4.7 versiyonu çıkmış son versiyonu nasıl yükleyebilirim?

Kurulum:
Terminalde sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırarak yükleyebilirsiniz:

sudo add-apt-repository ppa:scribus/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install scribus

Komutların açıklaması:

  • İlk komut scribus deposunu sisteminize ekler.
  • İkinci komut paket listesini günceller.
  • Üçüncü komut Scribus uygulamasını yükler.
Özet

Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 1254, in do_open
h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 1107, in request
self._send_request(method, url, body, headers)
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 1152, in _send_request
self.endheaders(body)
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 1103, in endheaders
self._send_output(message_body)
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 934, in _send_output
self.send(msg)
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 877, in send
self.connect()
File “/usr/lib/python3.5/http/client.py”, line 1261, in connect
server_hostname=server_hostname)
File “/usr/lib/python3.5/ssl.py”, line 385, in wrap_socket
_context=self)
File “/usr/lib/python3.5/ssl.py”, line 760, in init
self.do_handshake()
File “/usr/lib/python3.5/ssl.py”, line 996, in do_handshake
self._sslobj.do_handshake()
File “/usr/lib/python3.5/ssl.py”, line 641, in do_handshake
self._sslobj.do_handshake()
ssl.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 102, in _get_https_content_py3
lp_page = urllib.request.urlopen(request, cafile=LAUNCHPAD_PPA_CERT)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 163, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 466, in open
response = self._open(req, data)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 484, in _open
‘_open’, req)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 444, in _call_chain
result = func(*args)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 1297, in https_open
context=self._context, check_hostname=self._check_hostname)
File “/usr/lib/python3.5/urllib/request.py”, line 1256, in do_open
raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 327, in get_ppa_info
ret = get_ppa_info_from_lp(user, ppa)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 92, in get_ppa_info_from_lp
return get_info_from_lp(lp_url)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 88, in get_info_from_lp
return _get_https_content_py3(lp_url)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 108, in _get_https_content_py3
raise PPAException(“Error reading %s: %s” % (lp_url, reason), e)
softwareproperties.ppa.PPAException: ‘Error reading https://launchpad.net/api/1.0/~scribus/+archive/ubuntu/ppa: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)’

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 393, in shortcut_handler
return PPAShortcutHandler(shortcut)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 356, in init
info = get_ppa_info(self.shortcut)
File “/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/ppa.py”, line 339, in get_ppa_info
_get_suggested_ppa_message(user, ppa))
softwareproperties.shortcuts.ShortcutException: Cannot add PPA: ‘ppa:~scribus/ubuntu/ppa’.
ERROR: ‘~scribus’ user or team does not exist.
Error: ‘ppa:scribus/ppa’ invalid

Kusura bakmayın, depo ekleme Ubuntu içinmiş. Deneyip atmıştım fakat Ubuntu’da olduğumu unutmuşum. Bu çıktı da ilk komutun (depo ekleme) çıktısı galiba. Çıktıları koyarken verdiğiniz komutu da koyarsanız daha anlaşılır olacaktır.

Kurulum:
Biraz araştırma yaptım ve aşağıdaki komutları yazdım. İşe yarayacağından emin değilim ama isterseniz deneyebilirsiniz.

Öncelikle az önce

sudo rm -Rf /etc/apt/sources.list.d/scribus-ubuntu*

ile az önce eklemeye çalıştığımız depoyu kaldıralım.

Ardından aşağıdaki komutları çalıştıralım.

sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/scribus/ppa/ubuntu bionic main"
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys  64B6EE15
sudo apt-get update
sudo apt install scribus

Merhaba öncelikle ilginiz için teşekkürler şöyle bir hata alıyorum

Özet

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys  64B6EE15

Executing: /tmp/apt-key-gpghome.739YTqt42T/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 64B6EE15
gpg: failed to start the dirmngr ‘/usr/bin/dirmngr’: Böyle bir dosya ya da dizin yok
gpg: connecting dirmngr at ‘/tmp/apt-key-gpghome.739YTqt42T/S.dirmngr’ failed: Böyle bir dosya ya da dizin yok
gpg: keyserver receive failed: No dirmngr

Anahtar alma satırını şu şekilde dener misiniz?

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DD9317F8768E710104B4846DB70D6F7664B6EE15

Aynı hatayı verdi.

Özet

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DD9317F8768E710104B4846DB70D6F7664B6EE15
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yio3Aqk4tc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DD9317F8768E710104B4846DB70D6F7664B6EE15
gpg: failed to start the dirmngr ‘/usr/bin/dirmngr’: Böyle bir dosya ya da dizin yok
gpg: connecting dirmngr at ‘/tmp/apt-key-gpghome.yio3Aqk4tc/S.dirmngr’ failed: Böyle bir dosya ya da dizin yok
gpg: keyserver receive failed: No dirmngr

Ne yazık ki yardımcı olamadım. Kaynak koddan derlemeyi deneyebilirsiniz ama bana o da biraz karışık geldi :frowning:

Son olarak bi sudo apt update komutunu çalıştırabilir misiniz? Herhangi bir jata alacak mısınız, depo eklemeye çalışırken bir şeyleri bozmuş olmayalım.

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.