SİEM kolerasyon makineleri

Merhaba,

  • Dosya içerisinde keyler ve logları gönderecek rsyslog ile ossim korelasyon makinelerinin fqdn blgileri düzenlenir. NOT: Anahtar oluşturulması için CA Kurulumu ve Anahtar Yönetimi dökümanındaki Log Yönetimi Anahtar Oluşturma başlığı incelenmelidir. NOT: OSSIM makinasına istemci makina bağlanmayacak ise, “ ##nxlog ile client baglanmasi durumunda kullanılır ” ve “ ##rsyslog ile client baglanmasi durumunda kullanılır ” satırları altında bulunan yapılandırma satırlarının başına “ # ” işareti konularak yorum satırı haline getirilir.
    Bu adimda bahsedilen ossim kolerasyon makinelerinden söylenmek istenen nedir mys yonetim sistemi kapsaminda kurulan makinelermidir
© 2020 TÜBİTAK