Tivibu yu neredeyse çalıştırıyordum

Lutris’te, güncel 7.0 wine ile, DXVK ile çalışıyor login olabiliyorum, fakat girerken isim vermeyin isim verince kapatıyor. Ama video çok yavaş oynuyor yani windows un 10 da 1 i performans veriyor. RX580 kullanıyorum ona rağmen donuyor. Buna bir çözüm bulamaz mıyız toplanıp? Lutris -d ile bilgi topladım bakın isterseniz. Loglar aşağıda:
Started initial process 5331 from /usr/bin/wine /home/emre/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Tivibu GO/TivibuGO.exe
Start monitoring process.
wine: configuration in L"/home/emre/.wine" has been updated.
[32:0406/025201:ERROR:network_change_notifier_win.cc(159)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
[32:0406/025201:ERROR:gpu_info_collector_win.cc(103)] Can’t retrieve a valid WinSAT assessment.
[376:0406/025201:ERROR:gl_surface_egl.cc(132)] eglInitialize failed with error UNKNOWN
[376:0406/025201:ERROR:gl_surface_win.cc(105)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[376:0406/025201:ERROR:gpu_child_thread.cc(132)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[32:0406/025201:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(440)] Failed to establish GPU channel.
[400:0406/025223:ERROR:ipc_channel_win.cc(405)] pipe error: 232
Monitored process exited.
Initial process has exited (return code: 0)
Exit with return code 0
DEBUG 2022-04-06 02:52:23,552 [command.on_stop:195]:Process 5329 has terminated with code 0
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,005 [wine.winekill:165]:Killing all wine processes: [’/usr/bin/wineserver’, ‘-k’]
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,005 [wine.winekill:166]: Wine prefix: /home/emre/.wine
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,005 [wine.winekill:167]: Wine arch: win64
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,005 [wine.winekill:169]: Initial pids: {‘5342’, ‘5376’, ‘5339’, ‘5382’, ‘5368’, ‘5350’, ‘5333’}
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,160 [wine.winekill:173]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,160 [wine.winekill:189]:Done waiting.
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,161 [game.beat:666]:Game thread stopped
WARNING 2022-04-06 02:52:26,162 [game.on_game_quit:692]:Game still running (state: running)
INFO 2022-04-06 02:52:26,162 [game.stop:677]:Stopping Tivibu (wine)
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,162 [game.stop_game:630]:Tivibu (wine) has run for 32 seconds
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,185 [game.on_game_quit:710]:Tivibu stopped at Çrş, 06 Nis 2022 02:52:26
DEBUG 2022-04-06 02:52:26,186 [game.save:268]:Saving Tivibu (wine) with config ID tivibu-1649202385
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,304 [grid.on_item_activated:57]:Item activated: 2
ERROR 2022-04-06 02:52:27,523 [nvidia.get_nvidia_glx_path:42]:Unable to load libGLX_nvidia.so.0
WARNING 2022-04-06 02:52:27,523 [nvidia.get_nvidia_dll_path:90]:Unable to locate libGLX_nvidia
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,584 [xrandr._get_vidmodes:15]:Retrieving video modes from XrandR
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,591 [command.start:141]:DISABLE_LAYER_AMD_SWITCHABLE_GRAPHICS_1=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,591 [command.start:141]:__GL_SHADER_DISK_CACHE=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,591 [command.start:141]:__GL_SHADER_DISK_CACHE_PATH="/home/emre/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Tivibu GO"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,591 [command.start:141]:VK_ICD_FILENAMES="/usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.x86_64.json:/usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.i686.json"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,591 [command.start:141]:LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib:/usr/lib64:/lib/x86_64-linux-gnu:/lib/i386-linux-gnu:/lib:/lib/i386-linux-gnu/i686/sse2:/lib/i386-linux-gnu/sse2:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:/lib64:/lib32:/lib64:/usr/lib:/usr/lib64:/usr/lib32:/usr/lib64:/usr/lib/i386-linux-gnu:/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/Ubuntu-18.04-i686:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/lib/i386-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/usr/lib/i386-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/usr/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/Ubuntu-18.04-x86_64:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/usr/lib"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEDEBUG="-all"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:DXVK_LOG_LEVEL=“none”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEARCH=“win64”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINE="/usr/bin/wine"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINE_MONO_CACHE_DIR="/home/emre/.local/share/lutris/runners/wine/system/mono"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINE_GECKO_CACHE_DIR="/home/emre/.local/share/lutris/runners/wine/system/gecko"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEPREFIX="/home/emre/.wine"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEESYNC=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEFSYNC=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:DXVK_NVAPIHACK=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:DXVK_ENABLE_NVAPI=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINEDLLOVERRIDES=“d3d10core,d3d11,d3d9,d3dcompiler_33,d3dcompiler_34,d3dcompiler_35,d3dcompiler_36,d3dcompiler_37,d3dcompiler_38,d3dcompiler_39,d3dcompiler_40,d3dcompiler_41,d3dcompiler_42,d3dcompiler_43,d3dcompiler_46,d3dcompiler_47,d3dx10,d3dx10_33,d3dx10_34,d3dx10_35,d3dx10_36,d3dx10_37,d3dx10_38,d3dx10_39,d3dx10_40,d3dx10_41,d3dx10_42,d3dx10_43,d3dx11_42,d3dx11_43,d3dx9_24,d3dx9_25,d3dx9_26,d3dx9_27,d3dx9_28,d3dx9_29,d3dx9_30,d3dx9_31,d3dx9_32,d3dx9_33,d3dx9_34,d3dx9_35,d3dx9_36,d3dx9_37,d3dx9_38,d3dx9_39,d3dx9_40,d3dx9_41,d3dx9_42,d3dx9_43,dxgi,nvapi,nvapi64,nvml=n;winemenubuilder=”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:WINE_LARGE_ADDRESS_AWARE=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:game_name=“Tivibu”
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,592 [command.start:141]:PYTHONPATH="/usr/lib/lutris:/usr/games:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages"
DEBUG 2022-04-06 02:52:27,593 [command.start:141]:LUTRIS_GAME_UUID=“8baf71df-5fe7-4790-9dd0-1103c6fdc973”
Started initial process 5505 from /usr/bin/wine /home/emre/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Tivibu GO/TivibuGO.exe
Start monitoring process.
[32:0406/025228:ERROR:network_change_notifier_win.cc(159)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
[32:0406/025228:ERROR:gpu_info_collector_win.cc(103)] Can’t retrieve a valid WinSAT assessment.
[332:0406/025228:ERROR:gl_surface_egl.cc(132)] eglInitialize failed with error UNKNOWN
[332:0406/025228:ERROR:gl_surface_win.cc(105)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[332:0406/025228:ERROR:gpu_child_thread.cc(132)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[32:0406/025228:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(440)] Failed to establish GPU channel.
DEBUG 2022-04-06 02:52:31,179 [game.kill_processes:599]:Failed to kill game process: [Errno 3] Böyle bir süreç yok
DEBUG 2022-04-06 02:52:31,179 [game.stop_game:630]:Tivibu (wine) has run for 32 seconds
Initial process has exited (return code: 9)
Monitored process exited.
Exit with return code 9
DEBUG 2022-04-06 02:52:33,629 [command.on_stop:195]:Process 5503 has terminated with code 9
DEBUG 2022-04-06 02:52:39,628 [game.beat:666]:Game thread stopped
WARNING 2022-04-06 02:52:39,628 [game.on_game_quit:692]:Game still running (state: running)
INFO 2022-04-06 02:52:39,628 [game.stop:677]:Stopping Tivibu (wine)
DEBUG 2022-04-06 02:52:39,628 [game.stop_game:630]:Tivibu (wine) has run for 12 seconds
WARNING 2022-04-06 02:52:39,629 [application.on_game_stop:691]:2 not in
DEBUG 2022-04-06 02:52:39,651 [game.on_game_quit:710]:Tivibu stopped at Çrş, 06 Nis 2022 02:52:39
DEBUG 2022-04-06 02:52:39,651 [game.save:268]:Saving Tivibu (wine) with config ID tivibu-1649202385
ERROR 2022-04-06 02:53:00,976 [nvidia.get_nvidia_glx_path:42]:Unable to load libGLX_nvidia.so.0
WARNING 2022-04-06 02:53:00,977 [nvidia.get_nvidia_dll_path:90]:Unable to locate libGLX_nvidia
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,024 [xrandr._get_vidmodes:15]:Retrieving video modes from XrandR
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,032 [command.start:141]:DISABLE_LAYER_AMD_SWITCHABLE_GRAPHICS_1=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,032 [command.start:141]:__GL_SHADER_DISK_CACHE=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,032 [command.start:141]:__GL_SHADER_DISK_CACHE_PATH="/home/emre/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Tivibu GO"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:VK_ICD_FILENAMES="/usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.x86_64.json:/usr/share/vulkan/icd.d/radeon_icd.i686.json"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib:/usr/lib64:/lib/x86_64-linux-gnu:/lib/i386-linux-gnu:/lib:/lib/i386-linux-gnu/i686/sse2:/lib/i386-linux-gnu/sse2:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:/lib64:/lib32:/lib64:/usr/lib:/usr/lib64:/usr/lib32:/usr/lib64:/usr/lib/i386-linux-gnu:/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/Ubuntu-18.04-i686:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/lib/i386-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/usr/lib/i386-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/i386/usr/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/Ubuntu-18.04-x86_64:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/lib:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/home/emre/.local/share/lutris/runtime/steam/amd64/usr/lib"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEDEBUG="-all"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:DXVK_LOG_LEVEL=“none”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEARCH=“win64”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINE="/usr/bin/wine"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINE_MONO_CACHE_DIR="/home/emre/.local/share/lutris/runners/wine/system/mono"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINE_GECKO_CACHE_DIR="/home/emre/.local/share/lutris/runners/wine/system/gecko"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEPREFIX="/home/emre/.wine"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEESYNC=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEFSYNC=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:DXVK_NVAPIHACK=“0”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:DXVK_ENABLE_NVAPI=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINEDLLOVERRIDES=“d3d10core,d3d11,d3d9,d3dcompiler_33,d3dcompiler_34,d3dcompiler_35,d3dcompiler_36,d3dcompiler_37,d3dcompiler_38,d3dcompiler_39,d3dcompiler_40,d3dcompiler_41,d3dcompiler_42,d3dcompiler_43,d3dcompiler_46,d3dcompiler_47,d3dx10,d3dx10_33,d3dx10_34,d3dx10_35,d3dx10_36,d3dx10_37,d3dx10_38,d3dx10_39,d3dx10_40,d3dx10_41,d3dx10_42,d3dx10_43,d3dx11_42,d3dx11_43,d3dx9_24,d3dx9_25,d3dx9_26,d3dx9_27,d3dx9_28,d3dx9_29,d3dx9_30,d3dx9_31,d3dx9_32,d3dx9_33,d3dx9_34,d3dx9_35,d3dx9_36,d3dx9_37,d3dx9_38,d3dx9_39,d3dx9_40,d3dx9_41,d3dx9_42,d3dx9_43,dxgi,nvapi,nvapi64,nvml=n;winemenubuilder=”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,033 [command.start:141]:WINE_LARGE_ADDRESS_AWARE=“1”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,034 [command.start:141]:game_name=“Tivibu”
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,034 [command.start:141]:PYTHONPATH="/usr/lib/lutris:/usr/games:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages"
DEBUG 2022-04-06 02:53:01,034 [command.start:141]:LUTRIS_GAME_UUID=“eb18f520-ecb7-4a6b-90c5-40e63fc4461f”
Started initial process 5750 from /usr/bin/wine /home/emre/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Tivibu GO/TivibuGO.exe
Start monitoring process.
[32:0406/025302:ERROR:network_change_notifier_win.cc(159)] WSALookupServiceBegin failed with: 8
[32:0406/025302:ERROR:gpu_info_collector_win.cc(103)] Can’t retrieve a valid WinSAT assessment.
[336:0406/025302:ERROR:gl_surface_egl.cc(132)] eglInitialize failed with error UNKNOWN
[336:0406/025302:ERROR:gl_surface_win.cc(105)] GLSurfaceEGL::InitializeOneOff failed.
[336:0406/025302:ERROR:gpu_child_thread.cc(132)] Exiting GPU process due to errors during initialization
[32:0406/025302:ERROR:gpu_process_transport_factory.cc(440)] Failed to establish GPU channel.
Initial process has exited (return code: 0)
Monitored process exited.
Exit with return code 0
DEBUG 2022-04-06 02:54:28,387 [command.on_stop:195]:Process 5748 has terminated with code 0
^C

Profil fotoğrafınızda Pardus yerine Arch Linux dağıtımını kullandığınız anlaşılıyor. Bu sebeple Pardus 'un paket depolarından yararlanamadığınız için çözümün nasıl yapılacağını ben bilmiyorum.

2 Beğeni

Profil fotosu onu belirtmiyor. Ama arch ta da denedim wine 7.5 ile. Çalışmadı. Gstreamer la alakalı bir şey galiba. Pardus ile de çalışmıyor zaten wine 7.0 ile. Proton ile bile denedim olmadı.

Protona ile alakalı araştırma yaptığımda https://www.protondb.com/ internet sitesinde şöyle yazıyor:

“Proton, Linux’ta Windows oyunlarını Steam’deki Oynat düğmesine basmak kadar basit hale getirmek için Steam Play ile entegre edilmiş Valve Software tarafından yayınlanan yeni bir araçtır. Kaputun altında, Proton, Wine ve DXVK gibi diğer popüler araçları içerir; bunlar, bir oyuncunun aksi takdirde kendilerinin kurması ve bakımını yapması gerekir. Bu, kullanıcıların temel sistemleri öğrenmek zorunda kalmadan veya oyun kitaplıklarının büyük bir bölümüne erişimi kaybetmeden Linux’a geçme yükünü büyük ölçüde azaltır. Proton hala emekleme aşamasındadır, bu nedenle destek tutarsız, ancak düzenli olarak gelişiyor.”

Wine ile denemişsiniz. Bir de Play On Linux ile çalıştırmayı deneyebilir misiniz? Bu uygulamayı kullanmak wine kullanmaktan daha basit. Temelde wine ile çalışıyor ama daha kullanıcı dostu.

Bu soru daha önce de sorulmuş bakınız:

2 Beğeni

Ben lutris kullanıyorum, daha yeni, openGL veya Vulkan seçmesi daha kolay. Vulkan yani DXVK seçince daha iyi performans verdi aslında, arayüz hızlı çalışıyor ama videoları oynatmaya gelince fos.

1 Beğeni

Hayırlı Sabahlar @Alparslan_Metehan Alparslan Bey,

Bu uygulamaya dayalı bir sorun olduğundan Türk telekom Müşteri Hizmetleri 'ne e-posta atarak nasıl kurulacağını sorabilirsiniz. Çok zaman geçtiği için belki 2018 yılından bu yana Gnu/Linux tabanlı yazılım da çıkarmış olabilirler.

Hayırlı günler dilerim.
ismail Emre ARIKAN

1 Beğeni

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.