Tüm kullanıcılar için kısayol ekleme.

Tüm kullanıcılar için program kısayolu ve döküman kısayolu ekliyorum etc/skel/desktoba. Ancak sadece yeni kullanıcılarda görünüyor. İşlemden önce oluşturulmuş kullanıcılara uygulanmıyor.
Bunu yapmanın bir yolu var mıdır?

1 Beğeni
#!/bin/bash
#Written by Hikmet Bas, 2017
#free to modify, free to use

UHOME="/home"

# Kopyalanacak Dosya
FILE="/etc/skel/..."

# Tüm Kullanıcı Adlarını Üretir
_USERS="$(awk -F':' '{ if ( $3 >= 500 ) print $1 }' /etc/passwd)"

# Dosyayı Tüm Kullanıcılara Kopyalayan Döngü
for u in $_USERS
do

  # Nereye Kopyalayacağınızı Belirler
  
  _dir="${UHOME}/${u}/...."

  if [ -d "$_dir" ]
  then
   cp -v "$FILE" "$_dir"
   

   # Dosyanın Sahipliğini Kopyalanan Kullanıcıya verir
   chown $(id -un $u):users "$_dir/$FILE"
  fi
done
2 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.