Urban Terror çalıştırma hatası

urbanterror kurdum çalıştırdığımda bir saniye gelip kayboluyor

QKEY found.
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
…loading libGL.so.1:
Calling SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)…
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) passed.
Initializing OpenGL display
…setting mode 8: 1280 1024
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 153 (XFree86-VidModeExtension)
Minor opcode of failed request: 10 (XF86VidModeSwitchToMode)
Value in failed request: 0x170
Serial number of failed request: 141
Current serial number in output stream: 143

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.