Uyap avukat giriş .jnlp artık çalışmıyor

Bu versiyonda uyapavukat portala girmek için kullnadığımız
UYAP Giris adresinde bulunan uyguma açılşaz oldu.
Üzerine tıkladığınızda icedtea nextüzerindençalışmaya balıyor uygulma bilgilerini indirmeye başlıyor ve sonra her hangi bir tepki vermiyor açılmıyor.

Bu konuda yardımlarınız rica ediyoru. şimdiden teşekkürler

Selamün Aleyküm
javaws -verbose DIZIN/DOSYA.jnlp komutunu kendinize göre düzenleyip çalıştırıp çıktısını paylaşabilir misiniz?

Ek olarak şu komutların çıktıları da lazım.

dpkg -l | grep -E 'oracle|openjdk|openjre|default-j|java'

update-alternatives --display java

avrasya44@pardus-oem:~/İndirilenler$ javaws -verbose/home/avrasya44/İndirilenler/UYAPGiris.jnlp
Unable to use Firefox’s proxy settings. Using “DIRECT” as proxy type.
netx: Invalid jnlp file -verbose/home/avrasya44/İndirilenler/UYAPGiris.jnlp
avrasya44@pardus-oem:~/İndirilenler$

komut çıktıları bu şekilde avrasya44@pardus-oem:~$ dpkg -l | grep -E ‘oracle|openjdk|openjre|default-j|java’
ii ca-certificates-java 20190909 all Common CA certificates (JKS keystore)
ii default-jre 2:1.11-72 amd64 Standard Java or Java compatible Runtime
ii default-jre-headless 2:1.11-72 amd64 Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
ii java-common 0.72 all Base package for Java runtimes
ii javascript-common 11+nmu1 all Base support for JavaScript library packages
ii libactivation-java 1.2.0-2 all JavaBeans Activation Framework
ii libaopalliance-java 20070526-6 all library for interoperability for Java AOP implementations
ii libapache-poi-java 4.0.1-1 all Apache POI - Java API for Microsoft Documents
ii libapache-pom-java 18-1 all Maven metadata for all Apache Software projects
ii libargs4j-java 2.33-1.1 all Java command line arguments parser
ii libatinject-jsr330-api-java 1.0+ds1-5 all Java API for JSR-330 Dependency Injection
ii libatk-wrapper-java 0.38.0-2+deb11u1 all ATK implementation for Java using JNI
ii libatk-wrapper-java-jni:amd64 0.38.0-2+deb11u1 amd64 ATK implementation for Java using JNI (JNI bindings)
ii libbase-java 1.1.6-2.1 all A general purpose base service library (OOo 3.1 branch)
ii libbcmail-java 1.68-2 all Bouncy Castle generators/processors for S/MIME and CMS
ii libbcpkix-java 1.68-2 all Bouncy Castle Java API for PKIX, CMS, EAC, TSP, PKCS, OCSP, CMP, and CRMF
ii libbcprov-java 1.68-2 all Bouncy Castle Java Cryptographic Service Provider
ii libbsh-java 2.0b4-20 all Java scripting environment (BeanShell) Version 2 (library)
ii libcdi-api-java 1.2-3 all Contexts and Dependency Injection for Java EE
ii libcodemodel-java 2.6+jaxb2.3.0.1-10 all Java library for code generators
ii libcommons-cli-java 1.4-2 all Command line arguments and options parsing library
ii libcommons-codec-java 1.15-1 all encoder and decoders such as Base64 and hexadecimal codec
ii libcommons-collections3-java 3.2.2-2 all Apache Commons Collections - Extended Collections API for Java
ii libcommons-collections4-java 4.2-1 all Apache Commons Collections - Extended Collections API for Java
ii libcommons-compress-java 1.20-1 all Java API for working with compression and archive formats
ii libcommons-io-java 2.8.0-1 all Common useful IO related classes
ii libcommons-lang3-java 3.11-1 all Apache Commons Lang utility classes
ii libcommons-logging-java 1.2-2 all common wrapper interface for several logging APIs
ii libcommons-math3-java 3.6.1-3 all Java lightweight mathematics and statistics components
ii libcommons-parent-java 43-1 all Maven metadata for Apache Commons project
ii libcurvesapi-java 1.06-1 all Java implementation of mathematical curves defined over a set of control points
ii libdom4j-java 2.1.3-1 all Flexible XML framework for Java
ii libdtd-parser-java 1.2-1 all Java library for parsing XML DTDs
ii libehcache-java 2.6.11-5 all distributed cache library
ii libel-api-java 3.0.0-3 all Expression Language API
ii libfastinfoset-java 1.2.12-3 all Java library implementing the Fast Infoset standard
ii libflute-java 1:1.1.6-4 all Java CSS parser using SAC (JFree version)
ii libfonts-java 1.1.6.dfsg-3.1 all Java fonts layouting library
ii libformula-java 1.1.7.dfsg-2.1 all Excel™ style formula expressions library
ii libgeronimo-annotation-1.3-spec-java 1.3-1 all Apache Geronimo Common Annotations 1.3 API
ii libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java 1.0.1-4 all Geronimo API implementation of the Interceptor 3.0 spec
ii libguava-java 29.0-6 all Suite of Google common libraries for Java
ii libguice-java 4.2.3-2 all lightweight dependency injection framework for Java 5 and above
ii libhawtjni-runtime-java 1.17-1 all Java library that provide JNI code generation
ii libhsqldb1.8.0-java 1.8.0.10+dfsg-10 all Java SQL database engine
ii libhttpclient-java 4.5.13-2 all HTTP/1.1 compliant HTTP agent implementation
ii libhttpcore-java 4.4.14-1 all set of low level HTTP transport components for Java
ii libicu4j-java 68.2-2 all Library for Unicode support and internationalization
ii libintellij-annotations-java 20.1.0-1 all transitional package for libjetbrains-annotations-java
ii libistack-commons-java 3.0.6-5 all Common code for some Glassfish projects
ii libitext-java 2.1.7-12 all Java Library to create and manipulate PDF on the fly
ii libjansi-java 1.18-1 all Java library for generating and interpreting ANSI escape sequences
ii libjansi-native-java 1.8-1 all Java library for ANSI escape sequences - native component
ii libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 2.38.5-1~deb11u1 amd64 JavaScript engine library from WebKitGTK
ii libjaxb-api-java 2.3.1-1 all Java Architecture for XML Binding API
ii libjaxb-java 2.3.0.1-10 all JAXB Reference Implementation
ii libjaxen-java 1.1.6-4 all Java XPath engine
ii libjcommon-java 1.0.23-2 all General Purpose library for Java
ii libjdom1-java 1.1.3-2.1 all lightweight and fast library using XML
ii libjetbrains-annotations-java 20.1.0-1 all annotations used for code inspection support and code documentation
ii libjsoup-java 1.10.2-2 all Java HTML parser that makes sense of real-world HTML soup
ii libjsp-api-java 2.3.4-3 all JavaServer Pages API
ii libjsr305-java 0.1~+svn49-11 all Java library that provides annotations for software defect detection
ii libjuh-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – Java Uno helper (compatibility library)
ii libjurt-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – Java Uno Runtime (compatibility library)
ii liblayout-java 0.2.10-3.1 all Java layouting framework
ii liblibreoffice-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – Java library
ii libloader-java 1.1.6.dfsg-4.1 all Java general purpose resource loading framework
ii liblog4j1.2-java 1.2.17-10+deb11u1 all Logging library for java
ii libmail-java 1.6.5-1 all JavaMail API Reference Implementation
ii libmaven-file-management-java 3.0.0-1 all Maven File Management API
ii libmaven-parent-java 31-2 all Maven metadata for Apache Maven itself
ii libmaven-resolver-java 1.4.2-3 all Library to handle Java artifact repositories
ii libmaven-shared-io-java 3.0.0-3 all Maven API for I/O support
ii libmaven-shared-utils-java 3.3.0-1+deb11u1 all Replacement for plexus-utils in Maven
ii libmaven3-core-java 3.6.3-5 all Core libraries for Maven 3
ii libpentaho-reporting-flow-engine-java 0.9.4-5.1 all report library for java
ii libpixie-java 1:1.1.6-3.1 all Java Vector Format Viewer Library
ii libplexus-archiver-java 3.6.0-2 all Archiver plugin for the Plexus compiler system
ii libplexus-cipher-java 1.8-2 all Plexus Cipher Component used by Maven
ii libplexus-classworlds-java 2.6.0-1 all Class loading utilities for the Plexus framework
ii libplexus-component-annotations-java 2.1.0-1 all Plexus Component Annotations
ii libplexus-interpolation-java 1.26-1 all Plexus Interpolation API
ii libplexus-io-java 3.2.0-1.1 all Plexus IO Components
ii libplexus-sec-dispatcher-java 1.4-4 all Plexus Security Dispatcher Component used by Maven
ii libplexus-utils2-java 3.3.0-1 all utilities for the Plexus framework
ii librelaxng-datatype-java 1.0+ds1-3.1 all Java datatype interface for RELAX NG
ii libreoffice-java-common 1:7.0.4-4+deb11u4 all office productivity suite – arch-independent Java support files
ii librepository-java 1.1.6-4 all abstraction library for accessing hierachic bulk content
ii librhino-java 1.7.7.2-3 all Libraries for rhino Java Script Engine
ii libridl-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – Java Uno runtime and base types and types access library (compatibility library)
ii librngom-java 2.3.0.1-10 all Java library for parsing RELAX NG grammars
ii libsac-java 1.3+dfsg-5.1 all Simple API for CSS Java library
ii libsaxonhe-java 9.9.1.5+dfsg-1 all Saxon-HE is the XSLT and XQuery Processor
ii libserializer-java 1.1.6-6 all general serializaton framework
ii libservlet-api-java 4.0.1-2 all Java Servlet API
ii libservlet3.1-java 1:4.0.1-2 all Java Servlet API 3.1 (transitional package)
ii libsisu-inject-java 0.3.4-2 all Dependency Injection container for Java
ii libsisu-plexus-java 0.3.4-3 all Plexus adapter for the Sisu dependency injection container
ii libslf4j-java 1.7.30-1 all Simple Logging Facade for Java
ii libsnappy-java 1.1.8.3-1 all Snappy for Java, a fast compressor/decompresser
ii libstax-ex-java 1.7.8-3 all Extended StAX API
ii libstreambuffer-java 1.5.4-1.1 all XML Stream Buffer
ii libtagsoup-java 1.2.1±1.1 all SAX-compliant parser for real-life HTML
ii libtxw2-java 2.3.0.1-10 all Typed XML Writer for Java
ii libunoil-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – UNO interface library (compatibility library)
ii libunoloader-java 1:7.0.4-4+deb11u4 all LibreOffice UNO runtime environment – (Java) UNO loader
ii libwagon-http-java 3.3.4-1 all Artifact transport abstraction used in Maven (HTTP providers)
ii libwagon-provider-api-java 3.3.4-1 all Artifact transport abstraction used in Maven (Provider API)
ii libwebsocket-api-java 1.1-2 all Java WebSocket API
ii libxerces2-java 2.12.1-1 all Validating XML parser for Java with DOM level 3 support
ii libxml-commons-external-java 1.4.01-5 all XML Commons external code - DOM, SAX, and JAXP, etc
ii libxml-commons-resolver1.1-java 1.2-11 all XML entity and URI resolver library
ii libxml-java 1.1.6.dfsg-3.1 all namespace aware SAX-Parser utility library
ii libxmlbeans-java 3.0.2-1 all Java library for accessing XML by binding it to Java types
ii libxom-java 1.2.10-1.1 all New XML object model for Java
ii libxsom-java 2.3.0.1-10 all XML Schema Object Model Java library
ii libxz-java 1.8-2 all Java library with a complete implementation of XZ data compression
ii openjdk-11-jre:amd64 11.0.18+10-1~deb11u1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
ii openjdk-11-jre-headless:amd64 11.0.18+10-1~deb11u1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
ii openjdk-8-jre:amd64 8u212-b01-1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
ii openjdk-8-jre-headless:amd64 8u212-b01-1 amd64 OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
ii pardus-java-installer 0.2.1 all Pardus Java Installer
avrasya44@pardus-oem:~$ update-alternatives --display java
java - elle ayarlanmış kip
bağ için en iyi sürüm /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
mevcut bağ /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java konumuna işaret ediyor
java bağı /usr/bin/java konumuna işaret ediyor
bağımlı java.1.gz bağı /usr/share/man/man1/java.1.gz konumuna işaret ediyor
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java - öncelik 1111
bağımlı java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java - öncelik 1081
bağımlı java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/man/man1/java.1.gz
avrasya44@pardus-oem:~$

bu şekilde çıktılar alıyorum

javaws -verbose DIZIN/DOSYA.jnlp komutunu yazarken arada boşluk gerekiyor.
Sizin dizin yapınıza göre şu şekilde olmalı javaws -verbose /home/avrasya44/İndirilenler/UYAPGiris.jnlp

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.