Video ve Ses Dosyalarını Düzenlemek (ffmpeg)

@ozgun arkadaşımızın bu bağlantıda bahsettiği ffmpeg yazılımı bir çok işime yaradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

ffmpeg kullanımı ile ilgili internette bayağı kaynak aradım ve aşağıdaki kaynağı buldum; benim gibi yeni başlayanların çok işine yarayacaktır. Türkçeleştiren Çağatay beyden Allah razı olsun. :slight_smile:

FFmpeg Belgesi
Tanım

FFmpeg çok hızlı bir görsel ve işitsel veri çeviricisidir. Ayrıca canlı ses/görüntü kaynağında (akım) anında işlem yapabilir. Komut satırı arayüzü sezgi yolu ile anlaşılabilecek şekilde tasarlandı. FFmpeg olası parametreleri hissedebilir. Sadece hedef örnekleme hızını belirtmek zorundasınız. FFmpeg ayrıca herhangi bir örnekleme oranından diğerine dönüşüm yapabilir ve yüksek kaliteli çok evreli filtresi ile görüntüyü anında boyutlandırır.

Hızlı Başlangıç
Görüntünün ve Sesin Yakalanması

FFmpeg girdi biçemini ve aygıtını belirttiğiniz görüntü ve sesi yakalayabilir

ffmpeg -f oss -i /dev/dsp -f video4linux2 -i /dev/video0 /tmp/out.mpg

FFmpeg’i Gerd Knorr’un yazdığı xawtv (http://http://linux.bytesex.org/xawtv/) gibi bir TV gösterici ile devreye sokmadan önce doğru görüntü kaynağını ve kanalını etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayınız. Ayrıca, standart bir ses karıştırıcısı ile ses kayıt seviyelerini de ayarlamalısınız.

X11 Görüntüsünün Yakalanması

FFmpeg X11 görüntüsünü yakalayabilir.

ffmpeg -f x11grab -s cif -i :0.0 /tmp/out.mpg

0.0 değeri DISPLAY(EKRAN) ortam değişkenindeki değerle aynı olan X11 sunucunun uçbirim ekran numarasıdır.

ffmpeg -f x11grab -s cif -i :0.0+10,20 /tmp/out.mpg

0.0 değeri DISPLAY(EKRAN) ortam değişkenindeki değerle aynı olan X11 sunucunun uçbirim ekran numarasıdır. 10 değeri yakalanacak görüntünün yataydaki başlangıç konumu, 20 ise düşeydeki başlangıç konumudur (benek sayısı cinsinden).

Görsel ve İşitsel Dosyaların Biçim Dönüşümü

FFmpeg girdi olarak desteklenen herhangi bir dosya biçimini kullanabilir:

Örnek:

YUV dosyalarını girdi olarak kullanabilirsiniz:

ffmpeg -i /tmp/test%d.Y /tmp/out.mpg

Bu, şu dosyaları kullanacaktır:

/tmp/test0.Y, /tmp/test0.U, /tmp/test0.V,
/tmp/test1.Y, /tmp/test1.U, /tmp/test1.V, vs…

Y dosyaları U ve V dosyalarının 2 katı çözünürlük kullanır. Bunlar başlıkları olmayan ham dosyalardır. Bütün yeterli görüntü çözücüler tarafından oluşturulabilirler. Eğer FFmpeg tahmin edemezse, siz resim boyutunu -s seçeneği ile belirleyin.

Girdi olarak bir ham YUV420P dosyasını kullanabilirsiniz:

ffmpeg -i /tmp/test.yuv /tmp/out.avi

Buradaki test.yuv düzlemsel ham YUV verisi içeren bir dosyadır. Her resim karesi ardından yatay ve düşeyde yarım çözünürlüklü U ve V düzlemleri gelen Y düzleminden oluşur.

Bir ham YUV420P dosyasını çıktı alabilirsiniz:

ffmpeg -i mydivx.avi hugefile.yuv

Birkaç girdi ve çıktı dosyası belirtebilirsiniz:

ffmpeg -i /tmp/a.wav -s 640x480 -i /tmp/a.yuv /tmp/a.mpg

Bu komut satırı a.wav ses dosyasını ve a.yuv ham YUV video dosyasını a.mpg MPEG dosyasına çevirir.

Ayrıca görsel ve işitsel dönüşümleri aynı anda yapabilirsiniz:

ffmpeg -i /tmp/a.wav -ar 22050 /tmp/a.mp2

Bu komut satırı a.wav ses dosyasını 22050Hz örnekleme hızıyla MPEG ses dosyasına çevirir.

Duraksız görüntü girişinden duraksız görüntü çıkışına bir yol belirterek birkaç biçimi aynı anda kodlayabilirsiniz:

ffmpeg -i /tmp/a.wav -ab 64k /tmp/a.mp2 -ab 128k /tmp/b.mp2 -map 0:0 -map 0:0

Bu komut, a.wav ses dosyasını 64 kilobitlik a.mp2 dosyasına ve 128 kilobitlik b.mp2 dosyasına dönüştürür. -map dosya:sıra ile duraksız görüntü çıktıları için sırasıyla hangi duraksız görüntü girişlerinin kullanılacağı (akım numarası olarak) belirtilir.

Çözülmüş VOB’ları dönüştürebilirsiniz:

ffmpeg -i snatch_1.vob -f avi -vcodec mpeg4 -b 800k -g 300 -bf 2 -acodec libmp3lame -ab 128k snatch.avi

Bu bir tipik DVD güzelleştirme örneğidir; giriş bir VOB dosyasıdır, çıkış MP3 sesli ve MPEG-4 görüntülü AVI dosyasıdır. Bu komutta MPEG-4 duraksız görüntüsünün DivX5 uyumlu olması için B-karelerini kullandığımıza ve GOP boyutunu, 29.97 kare/s görüntü girdisi için 10 saniyede bir, bir iç kare anlamına gelen 300 değeriyle belirttiğimize dikkat ediniz. Ek olarak, duraksız ses akışının MP3 olarak kodlanmasını istiyorsanız FFmpeg paketini LAME desteği sağlamak için --enable-libmp3lame seçeneği ile yapılandırarak derlemelisiniz. Eşleme işlemi (-map) DVD kodlarken istediğiniz ses dilini elde etmek için önemlidir.

NOT: Desteklenen girdi biçimlerini ögrenmek için ffmpeg -formats komutunu kullanınız.

Komut Satırı
Söz dizimi

Genel yazım tarzı şöyledir:

ffmpeg [[girdi dosyası seçenekleri ][-i girilen dosya adı]]... {[çıkan dosya seçenekleri] çıktı dosyası adı}...

Eğer giriş dosyası verilmemişse, ses/görüntü yakalama tamamlanmıştır. Genel bir kural olarak, kurallar belirtilen bir sonraki dosyaya uygulanır. Bu yüzden sıra önemlidir ve komut satırında aynı seçenek birden fazla görülebilir. Her oluşum bir sonraki giriş ve çıkış dosyasına uygulanır.

Görüntü veri hızını 64kbit/s yapmak için:

ffmpeg -i input.avi -b 64k output.avi

Girdi ve çıktı dosyasında saniyedeki kare sayısının 24 olmasını zorlamak için:

ffmpeg -r 24 -i input.avi output.avi

Saniyedeki kare sayısının 24 olmasını çıktı dosyasında zorlamak için:

ffmpeg -i input.avi -r 24 output.avi

Girdi dosyasında saniyedeki kare sayısının 1, çıktı dosyasında ise 24 olmasını zorlamak için:

ffmpeg -r 1 -i input.avi -r 24 output.avi

Biçim seçeneği ham girdi dosyaları için gerekli olabilir. Öntanımlı olarak, FFmpeg mümkün olduğunca az kayıplı dönüşüm yapmaya çalışır: çıktılar için girdide belirtilenle aynı ses ve görüntü parametrelerini kullanır.

Ana Seçenekler

-L

Lisans bilgilerini gösterilir.

-h

Yardım bilgilerini gösterilir.

-version

Sürüm bilgilerini gösterilir.

Kullanımı:

Komut:

ffmpeg -version

komutu verildiğinde sonuç:

FFmpeg version SVN-r9116, 
Copyright (c) 2000-2007 Fabrice Bellard, et al.
Compiled with gcc 3.4.6
ffmpeg   SVN-r9116
libavutil  3212288
libavcodec 3352580
libavformat 3345409

-formats

Mümkün biçimler, kodekler, protokoller, vs. gösterilir.

-f biçim

biçim’e zorlar.

-i dosyaismi

dosyaismi girdi olarak alınır.

-y

Çıktı dosyalarının üzerine yazılır.

-t süre

Yakalanan/dönüştürülen görüntünün kayıt süresini (saniye cinsinden) sınırlar. hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de desteklenmektedir.

-fs dosyaboyu

Dosya boyutunu sınırlar.

-ss konum

Süresi belirtilen konuma gidilir. konum saniye cinsinden belirtilebileceği gibi hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de kullanılabilir.

-itsoffset süre

Girdi başlatma zamanını saniye cinsinden ayarlar. [-]hh:mm:ss[.xxx] sözdizimi de desteklenmektedir. Bu seçenek sıradaki girdi dosyalarının tümünü etkiler. Girdi dosyalarının zaman damgasına süre eklenir. Pozitif bir süre belirtimi ilgili veri akımlarının süre saniye geciktirilmesi anlamına gelir.

-title dizge

Başlık belirtilen dizge olur.

-timestamp zaman

Zaman damgası ayarlanır.

-author dizge

Yazar belirtilen dizge olur.

-copyright dizge

Telif hakkı bilgisi belirtilen dizge olur.

-comment dizge

Açıklama belirtilen dizge olur.

-album dizge

Albüm belirtilen dizge olur.

-track sayı

İzi ayarlar.

-year sayı

Yıl belirtilen dizge olur.

-v ayrıntı

Günlükleme miktarı ayarlanır.

-target hedef -türü

Hedef dosyası türü (“vcd”, “svcd”, “dvd”, “dv”, “dv50”, “pal-vcd”, “ntsc-svcd”, … ) belirtilir. Bütün biçim seçenekleri (görüntü veri hızı, kodekler, tampon boyutları) özdevinimli olarak ayarlanır. Sadece şunu yazabilirsiniz:

ffmpeg -i myfile.avi -target vcd /tmp/vcd.mpg

Standartla çelişmeyeceğini bildiğiniz sürece kendiniz seçenek ekleyebilirsiniz. Örnek:

ffmpeg -i myfile.avi -target vcd -bf 2 /tmp/vcd.mpg

-dframes sayı

Kaydedilecek veri karelerinin sayısı belirtilir.

-scodec kodek

Alt yazı kodekini kodek’e zorlamak için kullanılır (kopyalama akımına kopyalar).

-newsubtitle

O anki çıktı akımına yeni bir altyazı akımı ekler.

-slang kod

O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).

Görüntü Seçenekleri

-b bithızı

Görüntü bithızını bit/s cinsinden ayarlar (öntanımlı = 200 kb/s).

-vframes sayı

Kaydedilecek görüntü karelerinin sayısı.

-r sayı

Kare hızı (öntanımlı = 25) belirtilir (Hz değeri, kesir veya yuvarlatılmış sayı olarak).

-s boyut

Kare boyutu enxboy biçiminde belirtilir (ffserver öntanımlısı = 160x128, ffmpeg öntanımlısı = kaynakla aynı). boyut olarak aşağıdaki kısaltmalar da kullanılabilir:

sqcif

  128x96 

qcif

  176x144 

cif

  352x288 

4cif

  704x576 

qqvga

  160x120 

qvga

  320x240 

vga

  640x480 

svga

  800x600 

xga

  1024x768 

uxga

  1600x1200 

qxga

  2048x1536 

sxga

  1280x1024 

qsxga

  2560x2048 

hsxga

  5120x4096 

wvga

  852x480 

wxga

  1366x768 

wsxga

  1600x1024 

wuxga

  1920x1200 

woxga

  2560x1600 

wqsxga

  3200x2048 

wquxga

  3840x2400 

whsxga

  6400x4096 

whuxga

  7680x4800 

cga

  320x200 

ega

  640x350 

hd480

  852x480 

hd720

  1280x720 

hd1080

  1920x1080 

-aspect oran

En:boy oranı belirtilir (4:3, 16:9 veya 1.3333, 1.7777 gibi).

-croptop sayı

Üstten kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-cropbottom sayı

Alttan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-cropleft sayı

Soldan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-cropright sayı

Sağdan kesilen bant boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-padtop sayı

Üstteki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-padbottom sayı

Alttaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-padleft sayı

Soldaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-padright sayı

Sağdaki boşluk bandının boyutu (benek sayısı olarak) belirtilir.

-padcolor onaltılık-renk

Boşluk bantlarının rengi belirtilir. Bant rengi onaltılık tabanda 6 basamaklı bir sayısı olarak belirtilir; ilk iki basamak kırmızı, orta iki basamak yeşil ve son iki basamak mavidir.(ön tanımlı = 000000 (siyah)).

-vn

Görüntü kaydı kapatılır.

-bt tolerans

Görüntü veri hızı toleransı (bit/s cinsinden) belirtilir.

-maxrate sayı

Azami görüntü veri hızı (bit/s cinsinden) belirtilir.

-minrate sayı

Asgari görüntü veri hızı (bit/s cinsinden) belirtilir.

-bufsize sayı

Görüntü tamponunu doğrulayıcı tamponun boyutu belirtilir.

-vcodec kodek

Görüntü kodekinin kodek olması sağlanır. Ham kodekin olduğu gibi kopyalanmasını sağlamak için copy özel değerini kullanınız.

-sameq

Kaynakla aynı görüntü kalitesi kullanılır (VBR uygular).

-pass n

Geçiş sayısı belirtilir (1 veya 2). İki aşamalı kodlama yapmak için yararlıdır. Görüntü istatistikleri ilk aşamada kaydedilir; görüntü ise tam istenen veri hızında ikinci aşamada üretilir.

-passlogfile isim

İki geçişli günlükleme dosyası adı belirtilir.

-newvideo

O anki çıktı akımına yeni bir görüntü akımı ekler.

Gelişmiş Görüntü Seçenekleri

-pix_fmt biçim

Benek biçimini ayarlar. Desteklenen benek biçimlerinin tamamını görmek için biçim olarak list belirtiniz.

-sws_flags bayraklar

SwScaler bayrakları belirtilir (FFmpeg, SwScaler desteğiyle derlenmişse geçerlidir).

-g sayı

Resim grubu boyutu belirtilir.

-intra

Sadece iç kareler kullanılır.

-vdt sayı

Eşik kaldırılır.

-qscale oran

Sabit görüntü nicemleyici oranı (VBR) kullanılır.

-qmin oran

Asgari görüntü nicemleyici oranı (VBR)

-qmax oran

Azami görüntü nicemleyici oranı (VBR)

-qdiff sayı

Görüntü nicemleyici oranları (VBR) arasındaki azami fark

-qblur sayı

Görüntü nicemleyici oranı bulanıklığı (VBR)

-qcomp sayı

Görüntü nicemleyici oranı sıkıştırması (VBR)

-lmin katsayı

Asgari görüntü lagranj katsayısı (VBR)

-lmax katsayı

Azami görüntü lagranj katsayısı (VBR)

-mblmin katsayı

Asgari makroblok nicemleyici oranı (VBR)

-mblmax katsayı

Azami makroblok nicemleyici oranı (VBR)
Son dört seçenek (lmin, lmax, mblmin, mblmax) katsayı birim kullanır ama siz oran birimlerinden kolayca dönüşüm için QP2LAMBDA sabitini kullanabilirsiniz:

ffmpeg -i kaynak.uzt -lmax 21*QP2LAMBDA hedef.uzt

-rc_init_cplx güçlük

Tek geçişli kodlamada başlangıçtaki güçlük.

-b_qfactor çarpan

P- ve B-kareler arasındaki qp çarpanı.

-i_qfactor çarpan

P- ve I-kareler arasındaki qp çarpanı.

-b_qoffset mesafe

P- ve B-kareler arasındaki qp mesafesi.

-i_qoffset mesafe

P- ve I-kareler arasındaki qp mesafesi.

-rc_eq ifade

Oran kontrol denklemi (FFmpeg Formül Değerlendiricisi (öntanımlı = tex^qComp).

-rc_override önem

Belli bir aralık için hız denetimini değiştirir

-me yöntem

Hareket tahmin yöntemi olarak yöntem kullanılır. Az kaliteliden çok kaliteliye doğru yöntemler:

zero

Sadece (0, 0) vektörünü dener.

phods
log 
x1 
epzs

(öntanımlı yöntem)

full

Yorucu arama (yavaş ve epzs 'den pek az daha iyi)

-dct_algo algo

DCT algoritması olarak algo belirtilir. Olası değerler:

    0

      FF_DCT_AUTO (öntanımlı) 

    1

      FF_DCT_FASTINT 

    2

      FF_DCT_INT 

    3

      FF_DCT_MMX 

    4

      FF_DCT_MLIB 

    5

      FF_DCT_ALTIVEC 

-idct_algo algo

IDCT algoritması olarak algo belirtilir. Olası değerler:

    0

      FF_IDCT_AUTO (ön tanımlı) 

    1

      FF_IDCT_INT 

    2

      FF_IDCT_SIMPLE 

    3

      FF_IDCT_SIMPLEMMX 

    4

      FF_IDCT_LIBMPEG2MMX 

    5

      FF_IDCT_PS2 

    6

      FF_IDCT_MLIB 

    7

      FF_IDCT_ARM 

    8

      FF_IDCT_ALTIVEC 

    9

      FF_IDCT_SH4 

    10

      FF_IDCT_SIMPLEARM 

-er n

Hatalara dayanma gücü n yapılır.

    1

      FF_ER_CAREFUL (ön tanımlı) 

    2

      FF_ER_COMPLIANT 

    3

      FF_ER_AGGRESSIVE 

    4

      FF_ER_VERY_AGGRESSIVE 

-ec bit_mask

Hatalar bit_mask’a göre gizlenir. bit_mask şu değerleri içerebilen bir bit maskesidir:

    1

      FF_EC_GUESS_MVS (ön tanımlı = açık) 

    2

      FF_EC_DEBLOCK (ön tanımlı = açık) 

-bf sayı

Sayıları B-kareler olarak kullanın ( MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 için desteklenir).

-mbd kip

macroblock kararı

    0

      FF_MB_DECISION_SIMPLE: mb_cmp kullanılır (FFmpeg'de henüz değiştiremiyoruz). 

    1

      FF_MB_DECISION_BITS: En az bit gerektiren seçilir 

    2

      FF_MB_DECISION_RD: hız bozulması

-4mv

Makroblok tarafından dört hareket vektörü kullanılır (sadece MPEG-4 için).

-part

Veri bölümlemesi kullanılır (sadece MPEG-4 için).

-bug parametre

Kendiliğinden saptanmayan kodlayıcı hatalarının etrafından dolaşılır.

-strict kararlılık

Standartları izlemedeki kararlılık belirtilir.

-aic

Gelişmiş iç kodlama etkin kılınır (h263+).

-umv

Sınırsız hareket vektörü etkin kılınır (h263+).

-deinterlace

Satır araları taranmaz (Resim bir kere taranır, satır araları için bir kere daha taranmaz).

-ilme

Kodlayıcıda satır arası tarama desteği için zorlar (sadece MPEG-2 ve MPEG-4). Eğer girdi dosyası satır arası taramalıysa ve bu biçimi en az kayıpla korumak istiyorsanız bu seçeneği kullanınız. Tersine, girdi akımında satır arası tarama desteğini : -deinterlace ile kaldırabilirsiniz ama bu işlem kayıplara sebep olur.

-psnr

Sıkıştırılmış karelerin PSNR’si hesaplanır.

-vstats

Görüntü kodlama istatistikleri vstats_HHMMSS.log dosyasına dökümlenir.

-vstats_file dosya

Görüntü kodlama istatistikleri dosya dosyasına dökümlenir.

-vhook modül

Görüntü işleme modülü modül devreye sokulur. modül modül ismini ve boşluklarla ayrılmış olarak modül parametrelerini içerir.

-top n

top=1/bottom=0/auto=-1 ilk alan

-dc hassasiyet

İç dc hassasiyeti.

-vtag fourcc/tag

Görüntü fourcc/tag 'ı için zorlar.

-qphist

QP histogramını göster.

-vbsf bitakımı-filtresi

Olası bit akımı filtreleri: dump_extra, remove_extra, noise.

Ses Seçenekleri

-aframes sayı

Kayıt edilecek ses karelerinin sayısı.

-ar frekans

Ses örnekleme frekansı (öntanımlı = 44100 Hz).

-ab bithızı

bit/s cinsinden ses bithızı (öntanımlı = 64kb/s).

-ac kanalnum

Ses kanallarının sayısı (öntanımlı = 1).

-an 

Ses kaydı engellenir.

-acodec kodek

Ses kayıt kodeki zorla codec yapılır. Ham kodekin olduğu gibi kopyalanmasını sağlamak için copy özel değerini kullanınız.

-newaudio

O anki çıktı akımına yeni bir ses akımı ekler. Aynı zamanda parametre de belirtmek isterseniz şöyle yapın:

-newaudio (-acodec, -ab, ...) .

Çıktı akımlarının sayısı girdi akımlarının sayısına eşitse eşleme kendiliğinden yapılır, değilse ilk eşleşen alınır. -map seçeneğini kullanarak eşlemenin olması gerektiği gibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:

ffmpeg -i file.mpg -vcodec copy -acodec ac3 -ab 384 test.mpg -acodec mp2 -ab 192 -newaudio

-alang kod

O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).

Gelişmiş Ses seçnekleri

-atag fourcc/tag

Ses fourcc/tag’ı için zorlar.

-absf bitakımı-filtresi

Olası bitakımı filtreleri: dump_extra, remove_extra, noise, mp3comp, p3decomp.

Alt Yazı Seçenekleri

-scodec kodek

Alt yazı kodekini kodek’e zorlamak için kullanılır (copy akımına kopyalar).

-newsubtitle 

O anki çıktı akımına yeni bir altyazı akımı ekler.

slang kod

O anki altyazı akımına ISO 639 dil kodu belirtilir (3 harfli).

Ses/Video yakalama seçenekleri

-vc kanal

Ses yakalama kanalı (sadece DV1394 için).

-tvstd standart

Televizyon standardı (NTSC, PAL (SECAM)).

-isync

Girdide okuma işlemi eşzamanlanır.

Gelişmiş Seçenekler

-map girdi-akımı-kimliği[:girdi-akımı-kimliği]

Girdi akımlarının çıktı akımlarına eşlenmesini sağlar. Girdi akımlarını çıktıda olması gereken sırada sıralamanız yeterlidir. Belirtilen [girdi-akımı-kimliği] sync’e uydurulur.

-map_meta_data girdi-dosyası:çıktı-dosyası

Çıktı dosyasının temel verilerini girdi dosyasındaki temel verilerden oluşturur.

-debug

Hata ayıklamaya özgü bilgileri basar.

-benchmark

Karşılaştırmalı değerlendirme için zamanlama bilgileri eklenir.

-dump

Her girdi paketi dökümlenir.

-hex

Paketler dökümlenirken yararlı yük de dökümlenir.

-bitexact

Sadece tam bit algoritmelarını kullan (kodek testi için).

-ps sayı

Paket boyutunu sayıı bit yapar.

-re

Girdiyi doğal kare hızıyla okur. Genelde yakalama aygıtını taklit etmek için kullanılır.

-loop_input

Girdi akımı üzerinde döngü oluşturur. Şimdilik sadece görüntü akımlarıyla çalışmaktadır. Bu seçenek özdevinimli FFserver denemelerinde kullanılır.

-loop_output döngü-sayısı

Canlandırılmış GIF gibi döngü destekleyen biçimlerde çıktı döngüsünü yineler (0 değeri çıktının sonsuza kadar yinelenmesini sağlar).

-threads sayı

Evre sayısı.

-vsync parametre

Görüntü eşzamanlama yöntemi. Görüntü, zaman damgalarına uydurmak için uzatılır/kısaltılır; bu işlem kareler yinelenerek/atlanarak yapılır. -map seçeneğini kullanarak zaman damgalarının hangi akımdan seçileceğini belirtebilirsiniz. Ya görüntüyü ya da sesi değişmeden bırakır, diğerini değişmeden kalana eşzamanlarsınız.

-async saniyede-örnek-sayısı

  Ses eşzamanlama yöntemi. Ses, zaman damgalarına uydurmak için uzatılır/kısaltılır; parametre, değişmeyen sese göre saniyedeki azami örnek sayısıdır. -async 1 özel bir durum olup, ses akımının sonradan tekrar düzeltilmemek üzere düzeltilmiş olarak başlatıldığı yerlerde kullanılır.

FFmpeg Formül Değerlendiricisi
Terim Tanımları

Metinde geçen terimlerin tanımları

Bitrate: sıkça video ve ses kalitesi hakkında kullanılır - bir saniyelik ses veya videonun ne kadar fiziksel boşluk kapladığını bit(byte değil) olarak tanımlar. örneğin 3 dakikalık 128kbit/sec CBR bitrate MP3 ses dosyası 2.81 megabyte fiziksel boşluk kaplar (1,024x128/1,024/1,024x180/8)

B kare: (bi-directional frame kısaltması) Çift yönlü kare, MPEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma tipidir . Not: bir b kare içeriğini sadece bir önceki kareden değişen veriden veya bir sonraki kareden farkı veri olarak alınır. B kare oluşturmak I veya P kare oluşturmaktan daha fazla bilgisayar gücü gerektirir. B kare kullanımı 200:1 sıkıştırma oranına ulaşılmasını sağlar.

P kare: (predictive frame kısaltması) Tahmin edilebilir kare, MPEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma tipidir. P kareler I-kareleri izler ve sadece önceki I-karenin(renk ve içerik değişimleri gibi) değişen verilerini içerir. bu nedenler P-kareler veri içeriğini çoğunu doldurmak için I-karelere bağımlıdırlar.

I kare: (intraframe kısaltması) İç kare, PEG standartı tarafından kullanılan bir sıkıştırma tipidir. anahtar kare (keyframe) olarakda adlandırılır, tipik olarak sıkıştırılmış bir videoda I-kareler P-kareler ve B-kareler arasına serpiştirilir. Çok I-kare bulunan videolar daha kalitelidir ancak I-kareler çok bit içeririr ve çok yer kaplar.

ALGO: ALGO bir cebirsel programla dilidir. (1959–1961)de Bendix G-15 bilgisayarı için geliştirilmiştir.

Macroblock: Bir resim grubudur genelde 4lüdür(başatan başa 16 x 16 piksel), MPEG kodlaması esnasında analiz edilir ve kareler arasında resimde hareket eden cisimlerin tahmini yapar. Bu çözümlenen resimlerin içine makrobloklar yerleştirerek hareket vektörleri oluşturur.

Dump: Döküm

Tercüme Eden
Çağatay Oltulu
belgeler.gen.tr’nin yol göstericiliği ve yardımları için teşekkür ederim.

İlgili Bağlantılar
Orijinal kaynak sayfa: ffmpeg Documentation
kaynak: belgeler.gen.tr (bire bir orijinal kaynağın tercümesidir)

Alıntı yaptığım kaynak: tıklayınız

2 Beğeni

Okul web sayfamıza etkinlik videosu eklemek istediğimde video boyutunu M.E.B. okul web sitelerinin alabileceği maksimum boyuttan küçük hale getirmek için windows üzerinde çalışan çeşitli video döüştürücü yazılımlardan istediğim sonucu alamadım. Küçük boyutta kalite çok bozuluyordu aksi takdirde ise boyut küçük olmuyordu. ffmpeg’i denemeye karar verdim.

sudo apt-get install ffmpeg ile programı yükledikden sonra;

Videonun bulunduğu dizinde uçbirim açıp,
ffmpeg -i canak.mp4 -qscale:v 26 -s 640x360 canak2.mp4

bu şekilde 1920x1080 çözünürlüğüne sahip olan 843.6 Mb’lık videoyu (canak.mp4), 33.9 Mb’a (canak2.mp4) indirdim. Üstelik görüntü kalitesi hiç de rahatsız edici değil.

3 Beğeni