Wine ile program çalışmıyor

Delphi’de kendi yazdığım bir program var onu çalıştırmaya çalışıyorum ama olmuyor. Projeyi derlerken farklı bir yol mu kullanmalıyım acaba? Hata mesajı şu şekilde:

err:ole:CoGetClassObject class {00000507-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
err:ole:create_server class {00000507-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {00000507-0000-0010-8000-00aa006d2ea4} could be created for context 0x5
wine: Unhandled exception 0x0eedfade in thread 24 at address 0x7bcd2ca4:0x7b83ae8c (thread 0024), starting debugger…
err:seh:setup_exception_record stack overflow 928 bytes in thread 0024 eip 7bc462d6 esp 00230f90 stack 0x230000-0x231000-0x330000
Process of pid=0023 has terminated
No process loaded, cannot execute ‘echo Modules:’
Cannot get info on module while no process is loaded
No process loaded, cannot execute ‘echo Threads:’
process tid prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
0000001e 0
0000001d 0
00000014 0
00000010 0
0000000f 0
00000012 winedevice.exe
0000001c 0
00000019 0
00000018 0
00000013 0
0000001a plugplay.exe
00000020 0
0000001f 0
0000001b 0
00000028 explorer.exe
0000002c 0
0000002b 0
0000002a 0
00000029 0
winedbg: Internal crash at 0x7fd79f6c

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.