Wine staging kurarken wine-staging paketi bulunamadı hatası veriyor

sudo apt-get install --install-recommends winehq-staging

Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor       
Durum bilgisi okunuyor... Bitti      
E: winehq-staging paketi bulunamadı

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.