Wine üzerinden ETA V.8 SQL

Ana bilgisayar dışındaki tüm bilgisayarlarımızı Pardus’a taşımak için Wine üzerinden ETA V.8 SQL 'i kullananların geçiş sürecini/deneyimlerini paylaşmasını rica ederiz.

Benzer özelliklerde (LOGO Mali Müşavir Plus v.b.) ve web tabanlı (LUCA v.b.) programları kullanıp Pardus’a geçiş yapanların da deneyimlerini paylaşmasını rica ederiz.

Detay

ETA V.8 'de sadece ana bilgisayara uygulama yüklenmektedir. Tüm istemciler ana bilgisayar üzerindeki uygulamayı (EtaSQL.exe) çalıştırmaktadır. – Yeni eklenen/değiştirilen bilgisayarlar için enstalasyon işlemi yapılması gerekiyor.

ETA V.8 SQL için firmaya gönderilen e-postaya telefon ile verilen cevap özetle Pardus’ta ÇALIŞMAZ şeklindedir.