XDM menü Türkçe yapma

(Tahir çelik) #1

xdm menüsünü Türkçe yapabilmek için “Tools --> Language --> Turkish (Türkçe) --> Ok” sırasıyla yaptıktan
sonra "File–> Exit " yapıp programı kapatıyoruz yeniden başlattığımızda Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

3 Likes

(system) kapatıldı #2

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.

0 Likes