XDM menü Türkçe yapma

xdm menüsünü Türkçe yapabilmek için “Tools → Language → Turkish (Türkçe) → Ok” sırasıyla yaptıktan
sonra "File–> Exit " yapıp programı kapatıyoruz yeniden başlattığımızda Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

3 Beğeni

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.