ETAP sürümü nasıl öğrenilir?

Etkileşimli tahtada hangi sürümde olduğumuzu görmek için uç birimde hangi komutu yazıyoruz. Teşekkürler

Terminal /uçbirimde;

cat /etc/issue

ya da

sudo apt-get install lsb-release
lsb_release -da
2 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.