Pardus 23 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu

sudo apt-get install default-mysql-client default-mysql-server
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php8.2 libapache2-mod-php8.2
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.

sudo nano /var/www/html/info.php
Açılan editörde aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırın. CTRL+O ENTER CTRL+X tuşu ile kaydedip çıkın.

<?php
    phpinfo();
?>

Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.

sudo apt-get install php8.2-mysql php8.2-curl php8.2-gd php-pear php8.2-imap php8.2-pspell php8.2-snmp php8.2-sqlite3 php8.2-tidy php8.2-xmlrpc php8.2-xsl

sudo service apache2 restart
sudo apt-get install phpmyadmin 

Önemli Not: kurulumda apache2 seçin ve sonraki soruda Hayır seçin

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Açılan editörde en alt satıra inin ve aşağıdaki satırı kopyala yapıştır yapın. CTRL+O ENTER CTRL+X ile kaydedip kapatın.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo chmod -R 777 /var/www/

sudo mysql -u root -p
Komutu ile root olarak giriş yapın

Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları uygulayınız:

CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Çıktıktan sonra $ mysql -u kullanıcıadı -p komutu ile eklediğiniz kullanıcıya giriş yapabilirsiniz.

Tarayıcıdan http://localhost/phpmyadmin adresini girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.

Pardus 17 için: Pardus 17 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu

Pardus 21 için: Pardus 21 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu

1 Beğeni

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıtlara artık izin verilmiyor.