Pardus 17 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu


(kaan) #1
sudo apt-get install mysql-client mysql-server 
sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php7.0 libapache2-mod-php
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Tarayıcı adresine http://localhost yazarak test edebilirsiniz.

sudo nano /var/www/html/info.php
Açılan editörde aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırın. CTRL+O ENTER CTRL+X tuşu ile kaydedip çıkın.

<?php
    phpinfo();
?>

Tarayıcı adresine http://localhost/info.php yazarak test edebilirsiniz.

sudo apt-get install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-int php-pear php7.0-imap php7.0-mcrypt php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-snmp php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl

sudo service apache2 restart
sudo apt-get install phpmyadmin 

Önemli Not: kurulumda apache2 seçin ve sonraki soruda Hayır seçin

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Açılan editörde en alt satıra inin ve aşağıdaki satırı kopyala yapıştır yapın. CTRL+O ENTER CTRL+X ile kaydedip kapatın.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo chmod -R 777 /var/www/

sudo mysql -u root -p
Komutu ile root olarak giriş yapın

Başka kullanıcı eklemek istiyorsanız, yukarıdaki kod ile girdikten sonra aşağıdaki kodları uygulayınız:

CREATE USER 'kullanıcıadı'@'localhost' IDENTIFIED BY 'parola';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Çıktıktan sonra $ mysql -u kullanıcıadı -p komutu ile eklediğiniz kullanıcıya giriş yapabilirsiniz.

Tarayıcıdan http://localhost/phpmyadmin adresini girerek oluşturduğunuz kullanıcı ve parolası ile giriş yapabilirsiniz.


Phpmyadmin şifremi kabul etmiyor
Pardus 17.1 Sunucu MYSQL bağlantı hatası
Apache paketi bulunamadı hatası
Pardus 17.1 Sunucu MYSQL bağlantı hatası
(kaan) #2

1 gönderi yeni bir konu için ayıklandı: Nasıl .htaccess yapılır?


(system) #3