Pardus mağaza darktable

(ahmet çaydere) #1

Pardus Mağaza DARKTABLE fotoğrafçılık programı olarak görünüyor ana kurunca DARKTABLE oyunu kurulmakta kontrol edermisiniz…
kolay gelsin

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) bu konuyu ayırdı #2

A post was merged into an existing topic: Pardus Mağaza ( ~beta sürümü yayınlandı)

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) kapatıldı #3
0 Likes