Phpmyadmin şifremi kabul etmiyor

phpmyadmini apache php mysql kurdum
localhost da index sayfası geliyor sorun yok phpmyadmin sayfasıda geliyor ama şifremi kabul etmiyor kurulum esnasında
girdiğim şifreyi hatalı diyor
browser da bu hatayı veriyor
#1698 - Access denied for user ‘root’@‘localhost’
mysqli_real_connect(): (HY000/1698): Access denied for user ‘root’@‘localhost’

belki şifremi yanlış girmişimdir diye forumda şifre sıfırlamay baktım ama buradada en son aşağıdaki hatayı alıyorum şifre sıfırlıyor ama mysql start ederken time out hatası alıyorum

servergazidh@intranet2017:~$ sudo su -
[sudo] password for servergazidh:
root@intranet2017:~# sudo service mysql stop
root@intranet2017:~# sudo mysqld --skip-grant-tables &
[1] 2016
root@intranet2017:~# 2017-11-24 10:24:01 140498939507264 [Note] mysqld (mysqld 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 2017 …
root@intranet2017:~# mysql -u root mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.1

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [mysql]> UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘1234’) WHERE User=‘root’; FLUSH PRIVILEGES; exit;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Bye
root@intranet2017:~# sudo pkill mysql start
pkill: only one pattern can be provided
Try `pkill --help’ for more information.
root@intranet2017:~# sudo service mysql start
Job for mariadb.service failed because a timeout was exceeded.
See “systemctl status mariadb.service” and “journalctl -xe” for details.
[1]+ Çıkış 1 sudo mysqld --skip-grant-tables
root@intranet2017:~#

Phpmyadmin çalışmıyor likine baktınızmı?

evet hocam bu ekranda tekrar şifre aldım ama gine kabul etmiyor phpmyadmin hoş geldiniz ekranı gelıyor ama şifremi kabul etmiyor
kullanıcı adına : root
şifre oluşturdugum şifreyi yaptım.

Pardus 17 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu linkindeki adımları kontrol ederek kurulumu yapın.

hocam giriş yapabiliyorum şimdi ama yetkiniz yok diyor tablo,veritabanı eklerken yanlış birşeymı yapıyorum anlamadım gitti :frowning:

Yukarıdaki eklediğim linkte bulunan adımları tek tek uygulayın. Sorunsuz çalışacaktır.

hocam buda oldu sadece mysql dosya boyutunu yüksek diye kabul etmiyor. windowsda biliyorum ama pardüsde çözemedim hocam farkındayım fazla oldu ama bütün aksilikler beni buluyor :frowning:

verdiği hatanın çıktısını paylaşın.

qq

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini dosyasını açın ve
var olan değerleri değiştirin örnek:

post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M

sudo /etc/init.d/apache2 restart

1 Beğeni

teşekkürler hocam elinize sağlık kurulum tamamdır :slight_smile: