usb iso yazma ventoy 16

https://github.com/ventoy/Ventoy/releases/download/v1.0.16/ventoy-1.0.16-linux.tar.gz

1 gönderiler var olan bir konu içinde birleştirildi: ventoy usb yazıcı oluşturma programı/paketi