WoeUSB Hatası yardım

WoeUSB kullanırken bu hatayı alıyorum yardım.

Ekran%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC_2019-08-02_07-43-57

4 posts were merged into an existing topic: Pardus’un yanına windows nasıl kurarım