WoeUSB Hatası yardım

(Faruk) #1

WoeUSB kullanırken bu hatayı alıyorum yardım.

Ekran%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC_2019-08-02_07-43-57

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) bu konuyu ayırdı #2

4 posts were merged into an existing topic: Pardus’un yanına windows nasıl kurarım

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) kapatıldı #3
0 Likes