[Rehber] Pardus Notlarım

Selamun aleyküm.
Pardus işletim sistemine geçtiğim kısa dönemde öğrendiğim bilgilerin bir kısmını not ettim. Başta Pardus’a yeni başlayanlar olmak üzere herkesle paylaşmak istedim.
Ayrıca, yazdığım Python programlarını da paylaşmak istedim.
Son olarak bu iyi işletim sisteminde ve programlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Özet

Sistem Güncelleme:
Başlatıcı>Sistem yoluyla Synaptic Paket Yöneticisi açılıp, Tazele düğmesine tıklanır.
Başlatıcı>Sistem>Paket Güncelleyici tıklanıp, güncellemeler yüklenir.
Bilgisayar yeniden başlatılır.

Synaptic Paket Yöneticisi yoksa, şu şekilde kurulur:
Başlatıcı>Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
sudo apt-get update
komutu verilir. İstenen şifre (password), işletim sistemi (Pardus) kurulurken girilen şifredir. Şifre girilirken, ekranda bir şey görünmez. Şifre girilip, giriş tuşuna basılmalıdır. Daha sonra
sudo apt-get install synaptic
komutu verilmelidir.

Sistem tarafından tanınmayan yazıcıların kurulumu:
Başlatıcı>Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
sudo apt-get update
komutu verilir. İstenen şifre (password), işletim sistemi (Pardus) kurulurken girilen şifredir. Şifre girilirken, ekranda bir şey görünmez. Şifre girilip, giriş tuşuna basılmalıdır. Daha sonra
sudo apt-get install printer-driver-all-enforce printer-driver-all
komutu verilmelidir.
Başlatıcı>Ayarlar yoluyla Yazıcı Ayarları açılıp, Ekle ile yazıcı tanıtılmalıdır.

rar uzantılı dosyaların açılabilmesi için:
Başlatıcı>Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
sudo apt-get install unrar
komutuyla unrar programı kurulmalıdır.

deb uzantılı paketlerin kurulumu:
Dosyanın bulunduğu dizinde;
sudo dpkg -i dosyaadı.uzantısı
komutu verilir.
Eğer yeterli gelmezse;
sudo apt-get -f install
komutu verilir.

deb uzantılı paketlerin kaldırılması:
sudo dpkg -r paket_adi

sh uzantılı paketlerin kurulumu:
sudo sh ./dosya_adı.sh

run uzantılı paketlerin kurulumu:
sudo ./dosya_adı.run

silinemeyen dosyaların ve klasörlerin silinmesi:
Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
sudo thunar
komutu verilip, istenen dosyalar veya klasörler silinebilir.
Ayrıca, istenen dosyalar (veya klasörler) taşınabilir veya kopyalanabilir.

silinemeyen dosyaların ve klasörlerin komut satırından silinmesi:
ls, cd …, cd gibi komutlarla klasörün olduğu dizine gelinir.
sudo -s komutu ile yönetici yetkileri alınır.
rm -rf klasör_adı (Örneğin, rm -rf firefox)
komutu ile klasör silinebilir.

Kopyalanan dosyanın (ya da klasörün) istenilen dizine yapıştırılamadığı durumda kopyalayıp, yapıştırma için:
Uçbirim açılıp, sudo -s komutu ile yönetici yetkileri alınır.
cp -r kopyalanacak dosya hedef dizin
(Örneğin, cp -r /home/boreas/Downloads/firefox /opt)
komutu verilir.

Bilgisayar açılışına program ekleme:
Başlatıcı>Ayarlar>Oturum ve Başlangıç tıklanıp, Uygulama Otomatik Başlat sekmesine gelinir. Ekle düğmesine tıklanıp, komut kısmındaki düğmeye tıklandıktan sonra Dosya Sistemi>usr>bin dizinindeki program seçilip, bir isim verilip, Tamam düğmesine tıklanır.

Taşınabilir belleği biçimlendirme:
Başlatıcı>Donatılar>Diskler tıklanıp, sol taraftan taşınabilir bellek seçilir. Ek bölümleme seçenekleri düğmesi tıklanıp, Bölümü Biçimlendir… seçilir. Tür kısmı Tüm sistemler ve cihazlarla uyumlu (FAT) olarak ayarlanıp, istenilirse bir isim verilerek, art arda Biçimlendir düğmelerine tıklanır. İşlem bitene kadar beklenir.

Torrent indirebilmek için:
Synaptic Paket Yöneticisi açılıp,
Ktorrent kurulmalıdır.

Simge ve tema değiştirme:
Synaptic Paket Yöneticisi açılıp,
icon theme
kelimeleri aratılır. Örneğin, deepin-icon-theme kurulur.
Sonra, Başlatıcı>Hepsi>Görünüm>Simgeler>deepin seçilir.
Tarz menüsünden ise tema değiştirilir.
Bilgisayar yeniden başlatılır.

Pardus Mağaza kullanılarak yüklenen Arduino yazılımının çalıştırılması için:
sudo arduino
komutu verilir.

akis paketinin kurulumu:
sudo apt-get install akis

Kurumsal 5.1’de Firefox’u yükseltme:
Firefox indirilir.
Firefox kapatılır.
tar.bz2 uzantılı Firefox arşivden çıkartılır.
ALT+F2 ile açılan pencereye
kdesu dolphin
yazılıp, çalıştırılır.
Firefox kopyalanıp, opt dizinine yapıştırılır.

Kurumsal 5.1 güvenlik güncelleme adresini sisteme girme:
sudo nano /etc/apt/sources.list
Açılan editörde aşağıdaki satır eklenir:
deb Index of /pardus-yenikusak/ guvenlik main
CTRL+O ENTER CTRL+X tuşları ile kaydedilip, kapatılır.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
komutları ile işlem bitirilir.

Writer programında Tez için sayfa numaralarını otomatik yapma:
Biçemler>Biçemleri Yönet seçilir. Sağdaki Biçemler penceresindeki Sayfa Biçemleri düğmesine tıklanır.
Seçimden Yeni Biçem düğmesine tıklanıp, Yeni Biçem… seçilir. Örneğin, Roma ismi verilip, tamam denilir.
Örneğin, Paragraf Biçemleri tıklanıp, tekrar Sayfa Biçemleri tıklanarak, Roma isminin görülmesi sağlanır.
Roma ismine sağ tıklanıp, Düzenle seçilir. Sayfa sekmesine tıklanır. Sayfa numaraları I, II, III, … seçilip, Tamam tıklanır.

Jüri sayfası silinir. İç kapağın en sonuna (örneğin 2. sayfanın en sonuna) tıklanılır. Ekle>Daha Fazla Kesme>Elle Sonlandır… tıklanıp, gelen pencerede Biçem: tıklanıp,
örneğin Roma seçilip, Sayfa numarası değiştir yazısına tıklanıp, TAMAM seçilir.
Örneğin, 3. sayfanın alt bilgi kısmına gelinir. Alt Bilgi (Roma) yazısına tıklanıp, Sayfa Numarası Ekle seçilir.
İstenirse yukarıdaki Ortala düğmesine tıklanır.

Örneğin, genel bilgiler sayfasından önceki sayfanın en sonuna tıklanıp, Ekle>Daha Fazla Kesme>Elle Sonlandır… tıklanıp, gelen pencerede Biçem: tıklanıp,
Varsayılan Biçem seçilip, Sayfa numarası değiştir yazısına tıklanıp, TAMAM seçilir.
Örneğin, 8. sayfanın alt bilgi kısmına gelinir. Alt Bilgi (Varsayılan Biçem) yazısına tıklanıp, Sayfa Numarası Ekle seçilir.
İstenirse yukarıdaki Ortala düğmesine tıklanır. Jüri sayfası eklenir.

Biçim>Kapak Sayfası>Mevcut sayfalar kapak sayfasına dönüştürülüyor tıklanıp, Kapak Sayfası Sayısı: örneğin 3 yapılır.

Ayrıca, Tartışma ve Öneriler ile Kaynaklar sayfalarının numaralarının görünmemesi için,
Biçim>Kapak Sayfası>Mevcut sayfalar kapak sayfasına dönüştürülüyor tıklanıp, Kapak Sayfası Sayısı: örneğin 3 yapılır. Örneğin, ilk sayfa 18/21 gözüküyorsa
Sayfa kısmına 18 girilir.
Eğer diğer sayfa numaraları Roma rakamları ile gözükürse, alt bilgideki sayfa numarasına çift tıklanıp, Biçim penceresinden Arap (1 2 3) seçilip, Tamam tıklanır.

Python dilinde grafik çizdirme:
İlk olarak Synaptic Paket Yöneticisi açılıp,
matplotlib
kelimesi aratılıp, kurulur.
Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
python
komutu verilir. Ya da sinüs örneğindeki gibi çalıştırılır.

Örneğin,
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
y1 = [200,220,230,240,250,260,270,280,250]
y2 = [0,100,200,300,300,200,150,200,50]
plt.plot(x,y1,linewidth=4) #1.Doğru
plt.plot(x,y2,linewidth=4) #2.Doğru
plt.title(‘Ekran Parlaklık’)
plt.ylabel(‘Renk Ayarı’)
plt.xlabel(‘Işık Şiddeti’)
plt.show()
yazılıp, giriş tuşuna basılır.

Programların başka bir yolla çalıştırılması:
Örneğin, Başlatıcı>Donatılar>Mousepad yoluyla bir yazı yazma programı açılıp, program istenilen bir isimle (örneğin, sinüs) kaydedilir ve kolaylık olması açısından Ev (Home) dizinine koyulur. Uçbirim Öykünücüsü açılıp,
python dosyaismi (örneğin, python sinüs)
komutu verilir.

Sinüs çizdirme programım:

-- coding: utf-8 -- #Türkçe karakter kullanabilmek için eklendi.

import numpy as np #numpy kütüphanesi eklendi ve np olarak anılacağı belirtildi.
import matplotlib.pyplot as plt #mathplotlib.pyplot kütüphanesi eklendi ve plt olarak anılacağı belirtildi.
import math #math kütüphanesi eklendi.

zaman= #zaman isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik= #genlik isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
for sayi in np.arange(-6.28,6.28,0.1): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
zaman.append(sayi) #zaman isimli listeye (yani diziye), sayi isimli değişkendeki değer atandı.
aradeger=math.sin(sayi) #radyan cinsinden olan sayi değişkeninin sinüs değeri hesaplanıp, aradeger isimli değişkene atandı.
genlik.append(aradeger) #genlik isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

plt.plot(zaman,genlik,linewidth=2) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, kalınlık iki kat olarak ayarlandı.
plt.show() #grafik çizdirildi.

Noktalı olarak sinüs fonksiyonunu çizdirme programım:

-- coding: utf-8 -- #Türkçe karakter kullanabilmek için eklendi.

import numpy as np #numpy kütüphanesi eklendi ve np olarak anılacağı belirtildi.
import matplotlib.pyplot as plt #mathplotlib.pyplot kütüphanesi eklendi ve plt olarak anılacağı belirtildi.
import math #math kütüphanesi eklendi.

zaman= #zaman isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik= #genlik isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
for sayi in np.arange(-6.28,6.28,0.1): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
zaman.append(sayi) #zaman isimli listeye (yani diziye), sayi isimli değişkendeki değer atandı.
aradeger=math.sin(sayi) #radyan cinsinden olan sayi değişkeninin sinüs değeri hesaplanıp, aradeger isimli değişkene atandı.
genlik.append(aradeger) #genlik isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

plt.plot(zaman,genlik, linestyle=’:’) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, noktalı olarak ayarlandı.
plt.show() #grafik çizdirildi.

Bir konsansatörün boşalma eğrisinin çizdirilmesi:

-- coding: utf-8 -- #Türkçe karakter kullanabilmek için eklendi.

import numpy as np #numpy kütüphanesi eklendi ve np olarak anılacağı belirtildi.
import matplotlib.pyplot as plt #mathplotlib.pyplot kütüphanesi eklendi ve plt olarak anılacağı belirtildi.
import math #math kütüphanesi eklendi.

zaman= #zaman isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik= #genlik isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
zamansabiti=float(input("Zaman sabitini giriniz: ")) #“ekrana Zaman sabitini giriniz:” yazdırılıp, girilen değer zamansabiti isimli değişkene atandı.

for sayi in np.arange(0,zamansabiti5,zamansabiti0.01): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
zaman.append(sayi) #zaman isimli listeye (yani diziye), sayi isimli değişkendeki değer atandı.
aradeger=math.exp(sayi*-1/zamansabiti) #sayi değişkeni -1 ile çarpılıp, zaman sabitine bölünerek elde edilen sayının doğal logaritması hesaplanıp, aradeger isimli değişkene atandı.
genlik.append(aradeger) #genlik isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

plt.plot(zaman,genlik,linewidth=2) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, kalınlık iki kat olarak ayarlandı.
plt.show() #grafik çizdirildi.

Bir konsansatörün dolma eğrisinin çizdirilmesi:

-- coding: utf-8 -- #Türkçe karakter kullanabilmek için eklendi.

import numpy as np #numpy kütüphanesi eklendi ve np olarak anılacağı belirtildi.
import matplotlib.pyplot as plt #mathplotlib.pyplot kütüphanesi eklendi ve plt olarak anılacağı belirtildi.
import math #math kütüphanesi eklendi.

zaman= #zaman isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik= #genlik isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
zamansabiti=float(input("Zaman sabitini giriniz: ")) #“ekrana Zaman sabitini giriniz:” yazdırılıp, girilen değer zamansabiti isimli değişkene atandı.

for sayi in np.arange(0,zamansabiti5,zamansabiti0.01): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
zaman.append(sayi) #zaman isimli listeye (yani diziye), sayi isimli değişkendeki değer atandı.
aradeger=1-math.exp(sayi*-1/zamansabiti) #sayi değişkeni -1 ile çarpılıp, zaman sabitine bölünerek elde edilen sayının doğal logaritması hesaplandıktan sonra 1 sayısından çıkarıldı ve aradeger isimli değişkene atandı.
genlik.append(aradeger) #genlik isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

plt.plot(zaman,genlik,linewidth=2) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, kalınlık iki kat olarak ayarlandı.
plt.show() #grafik çizdirildi.

Bir konsansatörün dolma ve boşalma eğrilerinin çizdirilmesi:

-- coding: utf-8 -- #Türkçe karakter kullanabilmek için eklendi.

import numpy as np #numpy kütüphanesi eklendi ve np olarak anılacağı belirtildi.
import matplotlib.pyplot as plt #mathplotlib.pyplot kütüphanesi eklendi ve plt olarak anılacağı belirtildi.
import math #math kütüphanesi eklendi.

zaman= #zaman isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik= #genlik isimli liste (diğer adıyla dizi) tanıtıldı.
genlik2=
zamansabiti=float(input("Zaman sabitini giriniz: ")) #“ekrana Zaman sabitini giriniz:” yazdırılıp, girilen değer zamansabiti isimli değişkene atandı.

for sayi in np.arange(0,zamansabiti5,zamansabiti0.01): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
zaman.append(sayi) #zaman isimli listeye (yani diziye), sayi isimli değişkendeki değer atandı.
aradeger=math.exp(sayi*-1/zamansabiti) #sayi değişkeni -1 ile çarpılıp, zaman sabitine bölünerek elde edilen sayının doğal logaritması hesaplanıp, aradeger isimli değişkene atandı.
genlik.append(aradeger) #genlik isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

for sayi in np.arange(0,zamansabiti5,zamansabiti0.01): #Artma miktarı 0,1 olan sayi isimli değişkenle yapılan for döngüsü başlatıldı.
aradeger=1-math.exp(sayi*-1/zamansabiti) #sayi değişkeni -1 ile çarpılıp, zaman sabitine bölünerek elde edilen sayının doğal logaritması hesaplandıktan sonra 1 sayısından çıkarıldı ve aradeger isimli değişkene atandı.
genlik2.append(aradeger) #genlik2 isimli listeye (yani diziye), aradeger isimli değişkenin değeri atandı.

plt.plot(zaman,genlik,linewidth=2) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, kalınlık iki kat olarak ayarlandı.
plt.plot(zaman,genlik2,linewidth=2) #yatay eksen zaman, düşey eksen genlik, kalınlık iki kat olarak ayarlandı.
plt.show() #grafik çizdirildi.

Python, C vs. kaynak kodlarını yazma:
Synaptic Paket Yöneticisi açılıp,
geany
kelimesi aratılıp, kurulur.
Başlatıcı>Geliştirme>Geany tıklanır.
Geany programının menüsünde Proje>Yeni tıklanıp, bir isim verilir.
Döküman>Dosya Türünü Ayarla>Betik Dilleri>Python kaynak dosyası tıklanır.
Program yazıldıktan sonra kaydet ile kaydedilir.

Dosya olarak da paylaşayım.
Pardus komutlar.odt (21.6 KB)

16 Beğeni

Aleykümselam İlhami Barut Bey,

Pardus İşletim Sistemine geçmenize çok sevindim. Forumda paylaştığınız Pardus komutlar.odt dosyasını inceledim. Nacizane kendim ve diğer arkadaşlar adına çalışma için çok teşekkür ederiz. Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Ben de kendi çevreme Pardus İşletim Sistemimizi anlatmaya çalışıyorum. Herkese tek tek anlatmak çok zaman alıyor ve yorucu oluyor. Bu nedenle ilgilenenlere bir faydam dokunsun istedim ve youtube da kanal açtım. Bilgisayarda veya cep telefonunda youtube sayfasını açıp arama motoruna “pardus öğreniyoruz” yazınca benim yüklediğim videolara kolayca ulaşabilirsiniz. Kanal adı kendi adım yani “abdullah turgut” olanlar benim videolar. Kanalımın herhangi bir maddi kazanç ayarı, reklam içeriği yok. Tamamen reklamsız amme hizmeti. :slight_smile: Kanalıma abone olarak tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Videolarımı indirmek de serbest. Hakkım şimdiden helal olsun. Şimdilik 42 tane. Zamanla ihtiyaç oldukça veya yakın çevremin talepleri doğrultusunda araştırıp uygulayıp video çekip yüklüyorum.

Umarım 2019 yılında Pardus konusunda tüm Türkiyede kullanım hızlıca artar.

Saygılar

Abdullah TURGUT

12 Beğeni

Ben abone oldum bile. Helal olsun kardeşim güzel anlatımlar yapıyorsun. Eline emeğine sağlık. Takipteyim.

1 Beğeni

Abdullah hocam bende abone oldum böyle güzel vidoelar bekleriz emeğine sağlık.

1 Beğeni

Abdullah Turgut Bey, bu paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Hayırlı çalışmalar dilerim.

1 Beğeni

Pardus 17.4’ü taşınabilir (flash) belleğe yazdırma, çift işletim sistemi kullanırken Pardus 17.4’ün bilgisayar açılışındaki sırasını değiştirme gibi bazı bilgileri daha notlarıma ekledim.
Pardus komutlar.odt (23.1 KB)
Hayırlı günler dilerim.

4 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.